Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia dla kierunków: lekarski, prawo, psychologia dostępne są na stronie wyniki.uni.opole.pl

Wyniki rekrutacji dla pozostałych kierunków dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie rekrutacja.uni.opole.pl

.