UO w czołówce umiędzynarodowionych uczelni w Polsce

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: UO w czołówce umiędzynarodowionych uczelni w Polsce

Sukces z ubiegłego roku został powtórzony.

Zespół Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pozyskał dofinansowanie w ramach akcji kluczowej 107 programu Erasmus+ na mobilności z krajami „partnerskimi”, tj. poza programem Erasmus+ w Europie. Halina Palmer-Piestrak przy pomocy koordynatorów w jednostkach zainteresowanych taką współpracą międzynarodową wnioskowała o wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich i studentów do 26 krajów, co oznaczało złożenie 26 osobnych aplikacji. O mobilności z częścią państw wnioskowano na podstawie kontaktów i inicjatyw pracowników naukowych uniwersytetu.

Łącznie Narodowa Agencja Erasmus+ oceniła wysoko 25 wniosków i przyznała dofinansowanie na 129 wyjazdów lub przyjazdów. Wyjazdy i przyjazdy studentów to pięciomiesięczne dofinansowanie (stypendium), a finansowanie pobytów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia jest tygodniowe. Jednym i drugim przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów podróży.

Studenci spędzą pięć miesięcy w krajach takich jak Albania, Czarnogóra, Izrael, czy Serbia, a przyjadą (poza wymienionymi) z Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Iranu, Kambodży, Nepalu, Rosji, Stanów Zjednoczonych. Pracownicy uczelni wyjadą lub zostaną odwiedzeni przez koleżanki i kolegów z Albanii, Armenii, Australii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kambodży, Chin, Gruzji, Indii, Indonezji, Iranu, Izraela, Japonii, Kazachstanu, Korei, Kirgizji, Malezji, Nepalu, Rosji, Serbii, Tajwanu, Tadżykistanu, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu.

Nowością w tym projekcie są staże. Akademickie Centrum Karier w porozumieniu z Sekcją ds. Międzynarodowych Programów Studiów i biurem projektu Erasmus+ Uniwersytetu Opolskiego przygotowało program stażowy, skierowany do studentów uczelni partnerskich w Albanii, Iranie i Izraelu w dziedzinie języków obcych, nauk społecznych, humanistycznych i sztuki oraz rolnictwa. Jego wynikiem będzie przyjęcie stażystów na okres przyszłorocznych wakacji (lato 2019), którzy będą realizować praktyki w przedsiębiorstwach na terenie Opola. Jeden stażysta lub stażystka wyjedzie także na staż do Izraela.

- W ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację mobilności z 21 krajami, plasując się tym samym na szóstym miejscu w kraju biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania pozyskaną przez wszystkie wnioskujące uczelnie. W wyniku aplikacji złożonej w tym roku znaleźliśmy się na siódmym miejscu. Cieszy nas utrzymująca wysoka ocena składanych przez nas wniosków. Koordynowanie takiej liczby mobilności jest jednak dużym wyzwaniem i wymaga ogromnego zaangażowania wszystkich stron uczestniczących w projekcie. Już teraz jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę i podekscytowani jej perspektywą – przyznaje Halina Palmer-Piestrak.

W samym roku akademickim 2017-2018 (projekt jest cyklicznie realizowany od 2015 r.) w ramach Key Action 107 Uniwersytet Opolski odwiedziło 38 pracowników, a studia odbyło 14 studentów. Zrealizowaliśmy 32 wyjazdy pracowników oraz dwa wyjazdy studentów.

- Korzyści płynące z realizacji projektu są oczywiste - stwierdza dr Michał Wanke, koordynator Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów i autor wielu aplikacji - Nasze programy studiów w języku angielskim otrzymują dodatkowych nauczycieli z USA, Japonii czy Malezji lub Indii, w naszych salach zasiada jeszcze bardziej zróżnicowana grupa studentów. W tym roku dołączą do nich Albańczycy czy Amerykanie. W kwietniu zorganizujemy kolejny Tydzień Międzynarodowy, stając się powoli małym węzłem światowej akademickiej sieci. Ten grant pozwala nam nawiązywać relacje z nowymi ośrodkami, które skutkują przyjazdami studentów nie tylko na okres wymiany, ale także na studia (przede wszystkim magisterskie) oraz na szkoły letnie. Na przykład grupka studentów z Uniwersytetu Brawijaya w Indonezji przyjechała uczyć się w wakacje angielskiego i kompetencji międzykulturowych bezpośrednio po wizycie i krótkich kursach na ich uczelni, które prowadziliśmy z dr. Stankomirem Nicieją. Jedna z tych studentek zapisuje się na studia magisterskie z Intercultural Communication. Projekt KA107 pozwala nam na obecność na nowych rynkach edukacyjnych i rozwijanie międzynarodowego Uniwersytetu Opolskiego. Zaraz za tą współpracą idą badania naukowe. Po wizycie kolegów z Iranu w Instytucie Socjologii, opublikowaliśmy dwa artykuły w irańskim czasopiśmie i rozpoczęliśmy wspólny projekt badawczy dotyczący społecznych i kulturowych śladów tzw. odysei Polaków powracających z Syberii, by walczyć z generałem Andersem. KA107 to narzędzie do rozpoczynania współpracy; następnym wyzwaniem jest pomysł na jej dalszy ciąg.

Budżet projektu opiewa na ponad 340 000 euro, a wyjazdy i przyjazdy będą realizowane po podpisaniu umowy z Narodową Agencją Erasmus+ w roku akademickim 2018-2019. 

3
3
3
.