Konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki. 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki następujących dokumentów:

1.      podanie o zatrudnienie do JM Rektora,

2.      życiorys,

3.      odpis dyplomu doktora nauk matematycznych  w zakresie informatyki lub matematyki,

4.      wykaz publikacji,

5.      kwestionariusz osobowy,

6.      list referencyjny od uznanego naukowca.

Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych oraz znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Preferowane będą osoby, które:

1.      posiadają duże doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej (min. 10 lat pracy na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy),

2.      posiadają doświadczenie w prowadzeniu wykładów na kierunku informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych baz danych oraz projektowania 2D i 3D, oraz posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w tym zakresie,

3.      posiadają doświadczenie w nauczaniu za pomocą metod i technik kształcenia na odległość; mile widziana biegłość w obsłudze platformy e-learningowej Moodle,

4.      posiadają doświadczenie w działalności organizacyjnej uczelni wyższej,

5.      posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami dydaktycznymi i/lub naukowymi.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku naukowego w zakresie informatyki z okresu ostatnich 5 lat.

Termin składania podań upływa 15 października 2018r.

Planowane zatrudnienie od 1 listopada 2018r.

.