Uniwersytet Opolski w Indonezji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski w Indonezji

W dniach 8 - 13 listopada 2018 r. w Indonezji odbyły się Targi Europejskiego Szkolnictwa Wyższego (Ehef.id). W wydarzeniach w Dżakarcie, Bandungu i Yogyakarcie wzięło udział kilkuset wystawców z Unii Europejskiej oraz kilkadziesiąt tysięcy indonezyjskich uczniów, studentów i ich rodziców rozważających studiowanie w na Starym Kontynencie. Na zaproszenie NAWA oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Indonezji w targach udział wzięły również polskie uczelnie zainteresowane rekrutacją studentów z tego wyspiarskiego kraju, zamieszkałego przez ponad 260 milionów ludzi. Polskę reprezentowały uczelnie warszawskie: Collegium Civitas, Vistula i Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Opolski.

Stanowisko targowe UO obsługiwali pracownicy sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów dr Michał Wanke oraz Oksana Smolnikova, którzy podróżowali do Indonezji nie tylko na zaproszenie ambasady, ale również w ramach akcji kluczowej 107 programu Erasmus+ do partnerskiej uczelni w Surabai, Uniwersytetu Airlangga. We wschodniej części Jawy przeprowadzono wykłady na tamtejszym Wydziale Nauk Społecznych oraz odbyto serię spotkań na temat dalszej współpracy pomiędzy uczelniami.

14 listopada 2018 roku, na specjalne zaproszenie pani Beaty Stoczyńskiej, ambasador RP w Dżakarcie, przedstawiciele UO wzięli udział w spotkaniu z gubernatorem prowincji Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie dr Zulkieflimansyah oraz z rektorami uczelni wyższych tego sześciomilionowego regionu. Popularny „dr Zul”, który magisterium i doktorat zdobył na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, prowadzi aktywną politykę inwestycji w kapitał ludzki Wysp, która opiera się na programie stypendialnym dla młodych ludzi.

Podczas spotkania w stolicy regionu Mataram na Lomboku doszło do prezentacji oferty programowej UO oraz wstępnych ustaleń co do wysłania studentów indonezyjskich do Opola. Pan gubernator odwiedzi Uniwersytet Opolski już niedługo, ponieważ będzie gościł na konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach na początku grudnia bieżącego roku.

UO rozpoczęło współpracę z Indonezją w ramach programu Erasmus w poprzednim roku akademickim. W jej efekcie UO i uczelnie partnerskie (Uniwersytet Indonezji w Dżakarcie, Uniwersytet Gadjah Mada w Yogyakarcie, Uniwersytet Brawijaya w Malang, Uniwersytet Muhammadiyah w Malang oraz wspomniany Uniwersytet Airlangga w Surabai) wymieniły pracowników w ramach krótkich wizyt, a strona indonezyjska przysłała studentów na Szkołę Letnią. Uczelnie indonezyjskie wiosną 2018 roku odwiedził prorektor UO ds. nauki i finansów prof. Janusz Słodczyk. W grudniu 2018 roku UO będzie gościć forum prodziekanów Uniwersytetu Brawijaya.

Pierwszy Indonezyjczyk na UO pan Arif Siswanto właśnie kończy studia magisterskie z socjologii na specjalności Intercultural Communication i rozpoczął pracę zawodową w jednej z międzynarodowych firm w Polsce.

Dr Michał Wanke

ZOBACZ ZDJĘCIA

.