Umowa między UO a Zespołem Szkół w Prószkowie podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa między UO a Zespołem Szkół w Prószkowie podpisana

Umowę o współpracy Uniwersytet Opolski zawarł  z Zespołem Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 27 listopada 2018 r.

- To dla nas niezwykły dzień – powiedział gospodarz uroczystego spotkania w szkole w Prószkowie (teren dawnej Pomologii) jej dyrektor Dariusz Sobków. – Umowa z tak ważną, największą uczelnią wyższą w regionie pozwoli nam poszerzyć ofertę edukacyjną dla naszych uczniów, a współpraca z Centrum Partnerstwa Wschodniego UO jeszcze lepiej zadbać o uczniów z Ukrainy, których mamy w naszej szkole 57.

- Dziś jest wyjątkowy dzień, nie tylko z powodu podpisania naszego porozumienia, ale też dlatego, że na Ukrainie mamy niespokojny czas ze względu na wprowadzony tam stan wojenny – zwróciła się do uczniów prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju, kierująca Centrum Partnerstwa Wschodniego UO. – Jesteśmy z wami w tych trudnych chwilach i zapewniamy, że możecie liczyć na naszą - jako uczelni i ludzi – pomoc. Uczcie się w Polsce, czujcie się tu dobrze, studiujcie tu – Uniwersytet Opolski stoi dla was otworem, a nasi koledzy z Centrum Partnerstwa Wschodniego pomogą wam rozwiązać każdy z waszych problemów.

Obecna na spotkaniu wicestarosta powiatu opolskiego Leonarda Płoszaj podkreśliła, że cieszy się ogromnie z podpisania umowy z UO. – Będzie się dużo, działo, czekamy – dodała, podkreślając, że powiat opolski stara się jak najszerzej wspierać Zespół Szkół w Prószkowie w opiece nad ukraińskimi uczniami, jest też w stałym kontakcie z ich rodzinami na Ukrainie.

Założenia współpracy, która ma obejmować między innymi warsztaty z różnych dziedzin (np. dziennikarskie, socjologiczne, artystyczne, muzyczne), spotkania mające na celu doskonalenie języka polskiego, a także poznawanie Opola przedstawili pracownicy CPW Ludmiła Kaszko i Daniil Kononenko. Zwrócili się do swoich młodych rodaków po ukraińsku, co sprawiło im wielką przyjemność, mówili jednak także po polsku, bo przecież język trzeba szlifować w każdej sytuacji.

Uczniowie pytali z kolei o warunki przyjęcia na poszczególne kierunki studiów, o to, czy można na UO studiować w języku angielskim, a także o wymogi formalne, jakie trzeba spełnić, by zostać studentem lub na przykład pracować w policji – ukraińska młodzież w Prószkowie uczy się bowiem w klasach o profilu policyjnym, strażackim i sportowym.

W najbliższym czasie CPW zorganizuje dla uczniów z Prószkowa spotkanie z fachowcem, który wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z formalną stroną ich nauki i pobytu w Polsce.

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak rozmawiała po oficjalnym spotkaniu z grupą uczennic, które zwróciły się do niej z indywidualnymi pytaniami. W rozmowie pojawił się wątek rozłąki z rodzinami i tęsknoty za domem. – To dla was z pewnością trudne, jednak za kilka lat zrozumiecie, że pobyt tutaj, z dala od rodziców, był dla was czasem nauki życiowej mądrości: umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, umiejętności dokonywania wyborów, poznawania języków obcych. A to jest bezcenny życiowy kapitał – mówiła pani rektor.

Goście z UO odwiedzili także kilka klas szkolnych – w tym o profilach strażackim, policyjnym i sportowym, a także tę zaaranżowana specjalnie w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szkoła w Prószkowie to kolejna już placówka objęta patronatem przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.

Co jest w umowie

W umowie czytamy m.in., że głównym założeniem współpracy jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów, a realizacja tego celu umożliwi wychowankom rozbudzenie, ukierunkowanie i poszerzenie zainteresowań, co pozwoli im na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach; objęcie szczególną opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, w ramach działań prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim, co ułatwi im naukę oraz integrację ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym, a także umożliwi kontakt z kulturą i historią własnego narodu; budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym; budowanie wizerunku Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie jako szkoły, która efektywnie i wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

Umowa została zawarta do kwietnia 2021 r., z możliwością przedłużenia na lata następne.

Na zdjęciu: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO, dyrektor szkoły mgr Dariusz Sobków, mgr Daniil Kononenko z Centrum Partnerstwa Wschodniego UO. 

GALERIA ZDJĘĆ

.