Studentka prawa laureatką stypendium "100 na 100"

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studentka prawa laureatką stypendium "100 na 100"

Miło nam poinformować, iż studentka V roku prawa pani Nela Lejczak otrzymała stypendium w ramach Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego, ogłoszonego przez Fundację LOTTO pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Program skierowany był do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce.

Zgłoszonych zostało 1815 kandydatów, spośród których wybrano 100 najlepszych. Oprócz wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych czy artystycznych, przede wszystkim należało wykazać podejmowane działania na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego, angażując się w pomoc innym.

Pani Nela Lejczak aktywnie pełni obowiązki członka prezydium Rady Studenckiej WPiA UO, Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Parlamentu Studentów UO. Działa też aktywnie w ramach stowarzyszeń i wolontariatu dla osób chorych i potrzebujących ze swojego otoczenia, która polega głównie na poprawie ich sytuacji i aktywizowaniu do życia (pomoc w bieżących sprawach, pomoc w przełamywaniu barier) oraz na poszukiwaniu darczyńców i pozyskiwaniu dofinansowania od innych osób czy instytucji. Od kilku lat jest zarówno wolontariuszem, jak i darczyńcą w ramach Szlachetnej Paczki i chętnie poświęca swój czas na taką formę pomocy.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się podczas gali finałowej 10 grudnia 2018 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

 

 

1
.