Konferencje organizowane przez Jednostki UO w roku 2015

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konferencje organizowane przez Jednostki UO w roku 2015
L.P. Organizator
Temat
Miejsce
Data
1 Wydział Prawa i Administracji
"Administracja Kontroli ruchu drogowego"
Opole
15.01.2015r.
2 Instytut Historii
"Rok 1945 na Śląsku"
Opole
21.01.2015r.
3 Instytut Historii
"Trudne życie z pamięcią czyli stacje odzyskanej obecności"
Opole
22.01.2015r.
4 Instytut Fizyki
51 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej: "Irreversible dynamics: nonlinear, nonlocal and non- Markovian manifestations"
Lądek Zdrój
9-14.02.2015r.
5 Wydział Ekonomiczny
"Fifteen International Conference on Current Issues of Sustainable Development. Transition to sustainable consumption system in globalizing world"
Opole
16-17.03.2015r.
6 Wydział Teologiczny
IV Konferencja organoznawcza "Śląskie organy"
Opole
18.03.2015r.
7Instytut Historii
"III Dni Kultury Nowożytnej"
Opole
23-25.03.2015r.
8Wydział Prawa i Administracji
"Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej"
Jastrzębia Góra
9-10.04.2015r.
9 Instytut Nauk Pedagogicznych
"Problem wykluczenia społecznego - stare i nowe wyzwania"
Opole
14.04.2015r.
10 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Świat kuriozów"
Pokrzywna
15-17.04.2015r.
11Instytut Socjologii "Socjologia emocji - teoria i praktyka" Opole 15.04.2015r.
12Wydział Teologiczny/Instytut Psychologii
"Różne oblicza terapii. Teoria i praktyka"
Opole22-23.04.2015r.
13Instytut Matematyki i Informatyki XX konferencja pt. "Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki" Szklarska Poręba 4-8.05.2015r.
14Instytut Nauk Pedagogicznych
"Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny"
Opole lub okolice
06-07.05.2015r.
15Wydział Prawa i Administracji
"Dobra osobiste w prawie cywilnym i własności intelektualnej"
Opole
11.05.2015r.
16Kolo Naukowe Studentów Psychologii UO "Psychologia w codzienności" Opole 11.05.2015r.
17 Naukowe Koło Filmoznawców
"W cyrkowym świecie osobliwości - ujęcie filmowe'
Opole
11-12.05.2015r.
18
Instytut Historii
"II Wojna Światowa w słowach i obszarach"
Opole
13-14.05.2015r.
19Wydział Ekonomiczny
"Miasta XXI wieku - Spójność i efektywność programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym"
17-19.05.2015r.
20Instytut Nauk Pedagogicznych
"Neuronauki wobec potrzeb współczesnej edukacji"
Opole
19.05.2015r.
21 Wydział Ekonomiczny"Przyczyny i skutki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - przykłady z Polski i Niemiec" 19-23.05.2015r.
22Instytut Historii
"Postacie wspólnej historii Polski i Rosji"
St. Petersburg(Rosja)
21-23.05.2015r.
23 Naukowe Koło Kulturoznawców "Stygmatyzacja ciała - od Otziego po Miley Cyrus" Opole 26-27.05.2015r.
24Instytut Politologii
"Aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce"
Opole
28-29.05.2015r.
25Wydział Prawa i Administracji
"Prawo między sprawiedliwością a siłą"
Kudowa Zdrój
28-29.05.2015r.
26 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Literatura i etyka we współczesności"
Opole
maj 2015r.
27Instytut Historii "Od Husa do Lutra. Śląsk w dobie przemian religijno - społecznych" Opole 03.06.2015r.
28
Wydział Ekonomiczny
"O związkach wieku i rynku pracy. Wiek 50+, szansa czy zagrożenie?"
Opole
09.06.2015r.
29Instytut Filozofii "Filozofia literacka Witolda Gombrowicza" Opole10.06.2015r.
30Koło Naukowe Historyków
"Dziejopisarstwo na przestrzeni wieków"
Opole
10-11.06.2015r.
31Studenckie Naukowe Koło Slawistów Slavik PECVORK "4 Strony Świata" Opole 11.06.2015r.
32Instytut Nauk Pedagogicznych
"Edukacja jutra. XXI Tatrzańskie Sympozjum naukowe"
Zakopane
22-24.06.2015r.
33 Wydział Ekonomiczny
"INFORMACJA - DOBRO PUBLICZNE CZY PRYWATNE"
Opole
26.06.2015r.
34 Samodzielna Katedra Biosystematyki
"XIII Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontolgists"
Opole
07-12.07.2015r.
35 Instytut Historii
"Sapiehowie w dziejach dawnej Rzeczpospolitej i ziem polsko - litewskich XVI - XIX wieku"
Opole
Wrzesień 2015r.
36Instytut Filozofii "Współczesny człowiek: pielgrzym czy włóczęga ?" Opole 24.09.2015r.
37 Wydział Prawa i Administracji
"Od zgromadzeń ludowych do parlamentów. Konferencja z okazji jubileuszu Profesora Włodzimierza Kaczorowskiego'
Brzeg
6-7.10.2015r.
38 Instytut Historii
"Południowa Ukraina i Odessa w Polskiej i Ukraińskiej historiografii"
Odessa (Ukraina)
8-10.09.2015r.
39Instytut Socjologii
"Przestrzeń pamięci. Przekaz międzypokoleniowy i międzykulturowy."
Opole
16.10.2015r.
40Wydział Prawa i Administracji
"Zamówienia publiczne stan aktualny i perspektywy zmian"
Opole
21.10.2015r.
41 Wydział Ekonomiczny
"Jubileusz 40 - lecia Nauk Ekonomicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego"
Opole
5.11.2015r.
42Wydział Prawa i Administracji
"III Konferencja System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń"
Opole
6.11.2015r.
43Wydział Prawa i Administracji
"II Ogólnopolskie Forum Gospodarcze. Przedsiębiorca - Stan aktualny i kierunki zmian"
Województwo Opolskie
18-19.11.2015r.
44Instytut Historii
"Trwałość i zmiana w systemach politycznych krajów Europy Środkowej po 1945 roku"
Kraków
Listopad 2015r.
45 Instytut Historii
"Łużyczanie ("Lunsizi") - Dolnołużyczanie (Dołojcne erbojstwo) - Wendowie ("Weden"). Słowiańska mniejszość w Brandenburgii"
Opole
Listopad 2015r.
46Instytut Historii
"Mit Kresów"
Bytom
06.11.2015r.
47Instytut Nauk Pedagogicznych
"W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej"
Opole
19-20.11.2015r.
48 Instytut Historii "Archeologia śmierci" Opole Listopad 2015r.
49Wydział Prawa i Administracji
"Polityka ochrony zabytków"
Województwo Opolskie
9.12.2015r.
50Wydział Filologiczny "Wizualizacje: od słowa do retoryki nowych mediów (Literatura - Język - kultura)" Niwki17-19.12.2015r.
Więcej informacji na stronie Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (kliknij) lub na stronach jednostek organizujących konferencje.
.