Kolejny krok w stronę medycyny

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kolejny krok w stronę medycyny

W piątek, 2 października, prorektor UO, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak podpisała umowę o współpracy Uniwersytetu Opolskiego z kluczborskim szpitalem Vital Medic sp. z o.o. reprezentowanym przez Piotra Ducha, prezesa zarządu (na zdjęciu powyżej). To kolejny z wielu kroków poczynionych przez naszą uczelnię na drodze do otwarcia wydziału lekarskiego. 

Celem umowy jest nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy szpitalem, której efektem będzie kooperacja mająca na celu promocję idei szeroko rozumianej badawczo-rozwojowości oraz promocji współpracy nauki i biznesu w dziedzinie medycyny.

Współpraca dotyczyć będzie m.in. szerzenia wiedzy o możliwości rozwijania technologii i innowacyjnych rozwiązań przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego w szpitalu i podejmowania wspólnych projektów w zakresie medycyny. Obie jednostki udzielą też wsparcia inicjatywom innowacyjnym dla rozwoju medycyny, będą organizowały wspólne konferencje, wydawały razem publikacje naukowe, prowadziły działalność w zakresie doradztwa i ekspertyz, wspierały się merytorycznie.

Zdjęcia: Jarosław Mokrzycki

1
.