Po ceremoni promocji doktorów i doktorów habilitowanych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Po ceremoni promocji doktorów i doktorów habilitowanych

Jak powiedział rektor UO, JM prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, ten dzień był dniem żniw. Żniw naukowych, których plonem są właśnie doktoraty i habilitacje. Uroczystość zaszczycili wicewojewoda opolski, Antoni Jastrzębski i prezydent Opola, Ryszard Zembaczyński. Licznie przybyly też rodziny doktorów. 

DOKTORZY HABILITOWANI

Wydział Filologiczny

Dr Daniel Pietrek
tytuł rozprawy: "Sam opiszę siebie najlepiej. Autobiograficzny projekt Horsta Bienka"

Dr Danuta Mucha
tytuł rozprawy: 'Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży"

Dr Roman Gawarkiewicz
tytuł rozprawy: "Komunikacja międzykulturowa a stereotypy Polacy-Niemcy-Rosjanie"

Wydział Teologiczny

ks. Dariusz Klejnowski-Różycki
tytuł rozprawy: "Teologia chińska. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych"

ks. Henryk Nadrowski
tytuł rozprawy: "Sacrum czasoprzestrzeni-reinterpretacja-kotrowersje-świat wartości"

ks. Sławomir Bukalski
tytuł rozprawy: "Style przywiązywania nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predykatory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna"

DOKTORZY

Wydział Chemii

Katarzyna Dziubek (dyplom z wyróżnieniem)
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Katarzyna Koprek
Promotor: Dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO

Ewa Maciejczyk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
        
Małgorzata Mościpan
Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek

Wydział Ekonomiczny

Aleksandra Dudek
Promotor: Dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO

Maja Zagórna-Goplańska
Promotor: Dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

Daniel Rodzeń
Promotor: Dr hab. Adam Czerwiński, prof. UO

Wydział Filologiczny

Patrycja Nosiadek
Promotor: Dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO

Ewa Dawidejt-Drobek
Promotor: Dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO

Aleksandra Okulus
Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska

Wydział Historyczno-PedagogicznyDorota Barcik
Promotor: Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO

Fabian Filiks
Promotor: Dr hab. Henryk Benisz, prof. UO

Błażej Choroś
Promotor: Dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO

Aneta Ratajek
Promotor: Prof. dr hab. Jolanta Szempruch

Mariusz Machynia
Promotor: Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO

Wydział Teologiczny

Karina Bień
Promotor: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

ks. Artur Matuszek
Promotor: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

ks. Werner Szygula
Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola

ks. Piotr Górski
Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola

ks. Krzysztof Faber
Promotor: ks. Prof. dr hab. Helmut Sobeczko

o. Michał Ziółkowski
Promotor: o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński

Doktoranci podczas składania przysięgi
2. Pamiątkowe zdjęcie przed aulą Wydziału Teologicznego
.