Chemia: nabory na studia podyplomowe

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Chemia: nabory na studia podyplomowe

Pierwsze studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym chemicznym, technicznym, ścisłym, przyrodniczym i ekonomicznym zainteresowanych technologią otrzymywania i przetwórstwa nowoczesnych materiałów polimerowych do różnych kierunków zastosowania

Więcej: mwww.cedu.uni.opole.pl

Natomiast drugie studia są ofertą dla absolwentów studiów wyższych (mgr) z uprawnieniami pedagogicznymi.

Więcej: www.cedu.uni.opole.pl

.