Skróty: Mail Mail Mail Samorząd Studencki Radiosygnały.pl Studencka Telewizja UO BIP Mail Mail Mail Mail Mail Mail English version
Nawigacja: Menu główne
Uwaga! Nowa strona jest w trakcie aktualizacji. Uwagi o błędach proszę przesyłać na adres noreply@uni.opole.pl do końca stycznia 2008.

Dziekan Wydziału Chemii

obraz - wojtasek.jpgdr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO


Dziekanat Wydziału Chemii

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

tel.: 077-452-7100

fax: 077-452-7101

e-mail: dziekanat.wch@uni.opole.pl

e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

www.chemia.uni.opole.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 13:30 - 15:00


Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:


 • Magister 1989 – Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, chemia ze specjalnością agrobiochemia

 • Doktor 1995 – Wydział Chemii, Uniwersytet Stanowy Stanu Nowy Jork w Stony Brook, USA, chemia organiczna i biologiczna

 • Doktor habilitowany 2003, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski, nauki biologiczne, dyscyplina - biochemia-biologia molekularna


Miejsca pracy, zajmowane stanowiska:


01.1989-08.1991 (z przerwą na służbę wojskowa) - asystent, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.

09.1989-01.1990 - służba wojskowa.

08.1991-01.1996 - studia doktoranckie, Wydział Chemii, Uniwersytet Stanowy Stanu Nowy Jork w Stony Brook, USA.

02.1996-02.1998 – stypendysta STA (Science and Technology Agency) Narodowy Instytut Entomologii, Tsukuba, Japonia.

03.1998-03.1999 – pracownik badawczy w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, Narodowy Instytut Entomologii, Tsukuba, Japonia.

04.1999-09.2000 – stypendysta JSPS (Japan Society for the Promotion of Science), Wydział Medyczny, Uniwersytet w Mie, Tsu, Japonia.

10.2000-09.2005 - adiunkt, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski.

10.2005 - do chwili obecnej – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego.


Pełnione dotychczas funkcje w Uniwersytecie Opolskim:


 • 1.10.2002 – do chwili obecnej - Kierownik Zakładu Biochemii

 • 1.09.2005-31.08.2008 – zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktyki

 • 1.09.2008 – do chwili obecnej - Dziekan Wydziału Chemii


Zainteresowania naukowe: biochemia owadów - molekularne podstawy ich rozwoju, mechanizmy działania hormonów, chemiczne porozumiewanie się owadów, mechanizmy działania feromonów, oddziaływania chemiczne owadów z roślinami; mechanizmy działania enzymów związanych z procesami melanizacji i sklerotyzacji – tyrozynazy i tautomerazy dopachromu; możliwości wykorzystania tyrozynazy do aktywacji proleków przeciwko czerniakowi.


Zainteresowania pozazawodowe: wędrówki po górach


Wybrane publikacje naukowe:


 1. H. Wojtasek, G. D. Prestwich (1995) Key disulfide bonds in an insect hormone binding protein: cDNA cloning of a juvenile hormone binding protein of Heliothis virescens and ligand binding by native and mutant forms. Biochemistry 34, 5234-5241.

 2. H. Wojtasek, G. D. Prestwich (1996) An insect juvenile hormone-specific epoxide hydrolase is related to vertebrate microsomal epoxide hydrolases. Biochem. Biophys. Res. Commun. 220, 323-329.

 3. W. S. Leal, P. H. G. Zarbin, H. Wojtasek, S. Kuwahara, M. Hasegawa, Y. Ueda (1997) Medicinal alkaloid as a sex pheromone. Nature 385, 213.

 4. H. Wojtasek, B. S. Hansson, W. S. Leal, (1998) Attracted or repelled: A matter of two neurons, one pheromone binding protein, and a chiral center. Biochem. Biophys. Res. Commun. 250, 217-222.

 5. H. Wojtasek, W. S. Leal (1999) Conformational change in the pheromone-binding protein from Bombyx mori induced by pH and by interaction with membranes. J. Biol. Chem. 274, 30950-30956.

 6. H. Wojtasek, W. S. Leal (1999) Degradation of an alkaloid pheromone from the pale-brown chafer, Phyllophertha diversa (Coleoptera: Scarabaeidae), by an insect olfactory cytochrome P450. FEBS Lett. 458, 333-336.

 7. B. Gąsowska, H. Wojtasek, J. Hurek, M. Drąg, K. Nowak, P. Kafarski (2002) Redox reaction between amino-(3,4-dihydroxyphenyl)methyl phosphonic acid and dopaquinone is responsible for the apparent inhibitory effect on tyrosinase. Eur. J. Biochem. 269, 4098-4104.

 8. B. Gąsowska, P. Kafarski, H. Wojtasek (2004) Interaction of tyrosinase with aromatic amines, o-aminophenols and o-diamines, Biochim. Biophys. Acta, 1673, 170-177.

 9. B. Gąsowska, B. Frąckowiak, H. Wojtasek (2006) Indirect oxidation of amino acid phenylhydrazides by mushroom tyrosinase. Biochim. Biophys. Acta, 1760, 1373-1379.

 10. B. Gąsowska-Bajger, H. Wojtasek (2008) Indirect oxidation of the antitumor agent procarbazine by tyrosinase – possible application in designing anti-melanoma prodrugs, Bioorg. Med. Chem. Lett., 18, 3296-3300
Oferta wynajmu pomieszczeń na UO » Więcej informacji
Szukaj na stronach UO:
dol