Kazimierz Sebastian Ożóg

 

adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
Collegium Artium | ul. Wroc
ławska 4 | 45-707 Opole | kozog@uni.opole.pl2014-07-25 09_19_36- (3).jpg

2.jpg

orze-biay-na-tle-mrokw-nocy_187020.jpg

TO_Pominiki.jpg

Urodzony w 1978 roku w Lublinie HISTORYK SZTUKI* i historyk. Absolwent XIV LO im. Zbigniewa Herberta w Lublinietop_navi_arrow.gif. Podstawowy dyplom magisterski uzyskał w Instytucie Historii Sztuki KULtop_navi_arrow.gif w roku 2002top_navi_arrow.gif, trzy lata później obronił tam pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Lameńskiegotop_navi_arrow.gif pracę doktorską o POMNIKACH JANA PAWŁA II top_navi_arrow.giftop_navi_arrow.gif [recenzje: prof. dr hab. Waldemar Okońtop_navi_arrow.gif oraz prof. dr hab. Waldemar Baraniewski top_navi_arrow.gif]. Dodatkowy dyplom magistra historii uzyskał w 2011 roku, po studiach odbytych w latach 2004-2008 w Instytucie Historii KUL, sfinalizowanych pracą dyplomową w Instytucie Historii UO. Po uzyskaniu trzech pozytywnych recenzji w przewodzie habilitacyjnym (profesorowie: Maria Poprzęcka, Wojciech Bałus, Waldemar Okoń) w dniu 23 I 2015 Rada Wydziału Historycznego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

W latach 2006-2011 pracował jako starszy WYKŁADOWCA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowietop_navi_arrow.gif (od VII 2008 do X 2009 dyrektor Instytutu Humanistycznego – w trakcie pełnienia obowiązków pozytywną akredytację przeszedł kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych); w której prowadził zajęcia na kierunkach: edukacja artystyczna, kulturoznawstwo, grafika.

 

Od 2010 roku ADIUNKT w Instytucie Sztukitop_navi_arrow.gif Uniwersytetu Opolskiegotop_navi_arrow.gif (Katedra Sztuk Pięknych). Kursy prowadzone w roku 2014/2015: wybrane zagadnienia z ikonosfery sztuki (1semtop_navi_arrow.gif), historia sztuki i analiza dzieła plastycznego (3-4sem), proseminarium licencjackie (5sem top_navi_arrow.gif), seminarium licencjackie (6sem top_navi_arrow.gif), sztuka współczesna (7sem top_navi_arrow.gif), analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej (8sem top_navi_arrow.gif), proseminarium magisterskie (8sem top_navi_arrow.gif), seminarium magisterskie (9-10sem top_navi_arrow.gif). Kursy prowadzone dla innych kierunków: wiedza o sztuce; wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (kulturoznawstwo†), historia sztuki i dziedzictwa kulturowego (architektura krajobrazu), podstawy historii sztuki (socjologia), kultura wizualna (zarządzanie informacją w nowych mediach).

 

Prowadzi badania koncentrujące się na:

·      rzeźbie współczesnej (szczególnie polskiej),

·      RZEŹBIE POMNIKOWEJ i strukturach memoratywnych w przestrzeni publicznej (zwłaszcza w okresie po 1989 roku),

·      sytuacjach na styku sztuki oraz patriotyzmu (jego artystycznych kreacjach lub dekonstrukcjach)

·      oraz (przede wszystkim) na relacjach sztuka – PAMIĘĆ (np. w strukturach urbanistycznych i symbolicznych miast zniszczonych w czasie II wojny światowej – ale i we wszystkich wcześniej wymienionych obszarach).

 

Jest autorem jedynych monografii poświęconych: pomnikom Jana Pawła II (2007), ikonografii ks. PIOTRA SKARGI (2012) oraz pomnikom rodzinnego Lublina (2014).

 

Przygotowuje się do wydania książki dotyczącej materialnej pamięci współczesnego GŁOGOWA (najpewniej w wersji polsko- i niemieckojęzycznej). Od kilku lat pracuje nad obszerną monografią dotyczącą pomników w Polsce powstających po 1989 roku, zbiera też materiały do paru innych pomysłów.

 

Jest autorem tekstów krytycznych przeznaczonych do katalogów i dokumentacji przewodów habilitacyjnych w dziedzinie sztuk pięknych sfinalizowanych przez: dr. hab. Tomasza Sobisza (ASP Gdańsk), dr hab. Magdy Hlawacz (Instytut Sztuki UO). Ongiś, niezależny i nieregularny współpracownik opolskich czasopism „Indeks”Opis: top_navi_arrow.gif i „ArtpunktOpis: top_navi_arrow.gif oraz cyklicznych inicjatyw kulturalnych i artystycznych w rodzaju „Nocy Kultury”, „Schronu Sztuki”Opis: top_navi_arrow.gif lub „Nauki przy kawie”Opis: top_navi_arrow.gif. Jako recenzent współpracuje obecnie m.in. z tytułami „Quart” (IHSz UWr) oraz „Artifex Novus” (IHSz UKSW).

 

 

 

 

_________________________________________________

* Z dokumentami na to, w odróżnieniu zwłaszcza od coraz liczniejszych „historyków sztuki” – amatorów i pasjonatów (jednak najczęściej z dyplomami historii bądź polonistyki) oraz „krytyków sztuki” – pączkujących jak wiosenne mlecze, niedouczonych i przemądrzałych. Krytykiem sztuki, choć czasem pewnie nim bywam, nie każę się nazywać i nie będę się tak pisać długo.

 

 

 

Znajdziesz mnie również tutaj:

 

nsslogo_pl.png  academia.gif

 

 

 

 

 

 

2014-12-23 22_18_27-Wordle - Create.jpg

 

 

 

Publikacje:

 

2016:

Światy Szczapowa, in: Edward Szczapow. Look at: Katalog wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego 10.03-10.04.2016, Opole 2016, s. .

 

 

2015:

Sytuacja opolskiego środowiska artystów plastyków w drugiej dekadzie XXI wieku – szkic wstępny, Opolski Rocznik Muzealny” XXI:2015 (Sztuka na Śląsku po 1945 roku, red. J. Filipczyk), s. 237-245. ISSN 0474-2885 ••

 

Zniesienie twierdzy w Głogowie: zmiany w strukturze urbanistycznej miasta i współczesna pamięć o jego przeszłości, „Vychodočeské Listy Historické” 33 (2015), s. 125-137. ISSN 1211-8184 •••

 

Miejsce, które tworzą ludzie, ZET film Zbigniew Lipowski, Głogów 2015 - scenariusz filmu dokumentalnego 21’. [6] •• www

 

Dyplomy pamiętają, in: Dyplomy 2015: Katalog dyplomantów Instytutu Sztuki UO, Opole 2015, s. 5-6. ISBN 978-83-928725-9-7

 

Lubelskie pomniki jako wartość artystyczna i kulturowa, in: Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni społecznej i edukacyjnej, ed. A. Stępnik, M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, D. Szewczuk, D. Staszczyk, Lublin 2014, s. 85-108. ISBN 978-83-936086-2-1 ••• pdf

 

Figury z Piotrkowskiej: dobre, złe, brzydkie, in: Złe miasto-dobre miasto. Sztuka w Łodzi (6), ed. M. Wróblewska-Markiewicz, K. Stanilewicz, Ł. M. Sadowski, A. Sumorok, Łódź 2010, s. 149-162. ISBN 987-83-7729-253-2 ••

 

Wileński portret rektora Skargi w kontekście dziejów jego przedstawień plastycznych oraz tradycji Europejskiej, „Senoji Lietuvos Literatūra” 2013 (35-36), s. 42-72. ISSN 1822-3656 ••• pdf

 

Pomnik przemocy i przemoc w pomniku - cztery odsłony, „The Polish Journal of Arts and Culture” 2014, nr 3, s. 89-105. ISSN 1643-1243 ••• pdf

 

Spotkanie nad morzem: Początki i rozkwit legendy o św. Augustynie w sztuce europejskiej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” XXXIV (2014), s. 285-299, fot. ISSN 0137-3420 [4] ••• pdf

 

On the Treachery of Images / o zwodniczości obrazów, in: The Collision of Parallelisms / Time Travel (1998-2013) – Kolizje równoległości / podróże w czasie (1998-2013), red. M. Hlawacz, N. Krawczyk, Opole 2014, s. 6-13. ISBN 978-83-89491-85-5

 

 

[uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ z dnia 23 I 2015
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii sztuki
]

 

2014:

Najstarsze przekazy o Skardze jako fundament jego ikonografii, in: „Kto ojczyźnie swej służy sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi, ed. M. Lenart, Opole 2014, s. 9-28, fot. ISBN 978-83-904142-8-7 [3] •••

*** [Hasłami jesiennej wystawy…], in: Wolność i zniewolenie. Katalog wystawy w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Opole 29.10-25.11.2014, Opole 2014, s. 4-5. •

Lourdes z Novarese, ZET film Zbigniew Lipowski, Głogów 2014 - scenariusz filmu dokumentalnego 35’. [6] •• www

Dyplomy ćwierćwiecza, in: Dyplomy 2013: Katalog dyplomantów Instytutu Sztuki UO, Opole 2014, s. 3-4. ISBN 978-83-63117-03-0

O papieskich pomnikach, in: Papieże. Popes – katalog wystawy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (27 VI – 14 IX 2014), Kraków 2014, s. 2-13, fot. ISBN 978-83-62435-14-2 •• pdf www

Spiżowe Homagium, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 2, s. 21-22. ISSN 1427-4736 pdf www

Pamięć lat 1912 i 2012: artystyczny plon dwóch Skargowskich rocznic (sztuki plastyczne), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 3 (2013), s. 361-375, fot. ISSN 1505-9057 [7] ••• pdf

Dwa kolosy ze Świebodzina i Częstochowy. Przyczynek do badań nad monumentalną, amatorską rzeźbą pomnikową, „Perspektywy kultury” 9 (2013), s. 163-175. ISSN 2081-1446 [3] ••• pdf

Pomniki Lublina, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013, ss. 192. ISBN 978-83-61064-55-8 [20] •••• pdf

Święte” pomniki w pejzażu Polski po roku 1989, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” XXXIII (2013), s. 153-168, fot. ISSN 0137-3420 [5] ••• pdf www

 

2013:

Piotr Skarga SJ w sztuce: zapomniane oblicze i narodowy mit, in: Rzecz o dziele Piotra Skargi t. 2, ed. K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków 2013, s. 45-62. ISBN 978-83-7614-136-7 [3] ••• www

Pamięć o powstaniu styczniowym w pomnikach przełomu wieków w Galicji, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” LVIII (2013), s. 35-45, fot. ISSN 0079-3140 ••• pdf www

Nie jesteśmy tu od wczoraj – propaganda w powojennych pomnikach Głogowa, Polkowic i Lubina, in: Pod dyktando ideologii. Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, ed. P. Knap, Szczecin 2013, s. 305-313, fot. ISBN 978-83-61336-02-0 [3] •••

Dobre „statuje” – złe „statuje” czyli figurki z Piotrkowskiej, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2013, nr 3, s. 48-61, fot. ISSN 1896-4133 [3] ••• pdf www

Ślad dawnego Głogowa: Neuer Stadteil – Wilhelmstadt Glogau. Z dziejów entuzjazmu budowlanego, zagłady i odbudowy, in: Zielona Góra – Chociebuż. Społeczeństwo, rozwój, przemysł, kultura (seria Dzieje miast i regionów t. 2), ed. G. Bayerl, L. C. Belzyt, Zielona Góra-Cottbus 2013, s. 245-264, fot. ISBN 978-83-7842-066-8 [3] •••

Dyplomy roku pechowego (AD 2013) in: Dyplomy 2013: Katalog dyplomantów Instytutu Sztuki UO, Opole 2013, s. 3-4. ISBN 978-83-63117-01-6 ••

Jaka sztuka dziś – taka Polska jutro, Artpunkt” 2013, nr 2 (17), s. 36-38, fot. ISSN 2080-1785 pdf www

Kosmos opisywacza obrazów, in: Schron Sztuki 6 /// KOSMOS, ed. M. Hlawacz, Opole 2013, s. 15-19. ISBN 978-83-63117-00-9 •• pdf

Metropolis XS, in: Bartłomiej Trzos. Teren zamknięty. Enclosed Area, Opole 2013, s. [3-7]. ISBN 978-83-89491-75-6 •• www

 

2012:

Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi, WAM, Kraków 2012, ss. 304+48. ISBN 978-83-7767-840-4 [20] top_navi_arrow.gif kup w e-księgarni WAM top_navi_arrow.gif (tam też fragmenty książki do pobrania) [20] ••••

Kamieniarskie i rzeźbiarskie dekoracje zewnętrzne kościoła Bożego Ciała w Głogowie, in: Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580-1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6-8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, ed. D. Galewski, A. Jezierska, Wrocław 2012, s. 199-207, fot. ISBN 978-83-88341-65-6 ••• pdf

Prawdziwy wizerunek Piotra Skargi, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” XXXII (2012), s. 295-307, fot. ISSN 0137-3420 [4] ••• pdf

Ikonografia Piotra Skargi w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” LVII (2012), s. 423-429, fot. ISSN 0079-3140 •••

Grafika jest sztuką tajemniczą, in: Grafika i okolice: II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, Kluczbork październik 2012 r., Kluczbork 2012. pdf

Kapsuła pamięci na piedestale wzorca. Rzecz o wychowaniu, edukacji i pamięci we współczesnych pomnikach, in: Pamięć – kultura - edukacja, ed. A. P. Bieś SJ, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Kraków 2012, s. 191-199. ISBN 978-83-7767-096-5 ••• pdf www

Trylion spojrzeń i słów, in: Dyplomy 2012: Katalog dyplomantów Instytutu Sztuki UO, Opole 2012, s. 3-4. ISBN 978-83-928725-9-7 •• pdf

Słowo o Złotoustym. Dziewiętnastowieczna metamorfoza wizerunku Piotra Skargi, „Ethos” 2012, nr 1-2 (97-98), s. 279-291. ISSN 0860-8024 [5] ••• www

Baba na byku i przygłupi książę (rzecz o opolskich monumentach), „Indeks” 2012, nr 3-4 (127-128), s. 43-47, fot. ISSN 1427-7506 •• pdf www

Lament nad witrażem i ułomnością zmysłów, „Artpunkt” 2012, nr 1 (12), s. 32. ISSN 2080-1785 pdf_button.png [cały numertop_navi_arrow.gif]

Ikonografia Skargowska, in: Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo, ed. R. Darowski, S. Ziemiański, Kraków 2012, s. 247-308, fot. ISBN 978-83-7767-052-1 [3] top_navi_arrow.gifkup w e-księgarni WAM top_navi_arrow.gif•••

Rzeźba współczesna w poszukiwaniu ubóstwa, „Ethos” 2011, nr 4 (96), s. 230-242, fot. ISSN 0860-8024 [6] pdf_button.pngtop_navi_arrow.gif•••

Tajemnica ułomków i pustych przestrzeni / The Mystery of Small Bits and Empty Spaces, in: Grzegorz Gajos – fotografie/photographs [Katalog wystawy w GSW Opole 2012], Opole 2012, s. 14-19. ISBN 978-83-89491-64-0 pdf_button.png ••

 

2011:

Opolska filia konsorcjum Eliassona, „Artpunkt” nr 4 (11), s. 29-30. ISSN 2080-1785 pdf_button.png [cały numertop_navi_arrow.gif]

 „Botanika”, czyli trójwymiar bez okularów, „Indeks” 2011, nr 9-10 (123-124), s. 63-65, fot. ISSN 1427-7506 pdf_button.png [cały numertop_navi_arrow.gif]

W poszukiwaniu utraconej tożsamości miasta. Kilka przypadków powojennego Głogowa, in: Pejzaże Tożsamości, ed. E. Litak, Ł. Furman, H. Bożek, Kraków 2011, s. 277-286. ISBN 978-83-233-3129-2 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Człowiek w kapeluszu, in: Bogdan Madziewicz [1954-2011] malarstwo, Opole 2011. [brak ISBN, wydawnictwo ulotne] pdf_button.png

O wyższości fioletowego kota / On Superiority of a Purple Cat, in: Grafika i okolice: I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, Kluczbork październik 2011 r., Kluczbork 2011, s. 2. [brak ISBN, wydawnictwo ulotne] pdf_button.png

Macewa i miejsce pamięci. Półwiecze pomnika „Ofiar Getta” w Lublinie, „Akcent” 2011, nr 3, s. 68-76, fot. ISSN: 0208-6220 pdf_button.pngtop_navi_arrow.gif

[wspólnie z: Dorota Szot i Michał Krawiec], DADA po stu latach, „Artpunkt” 2011, nr 3 (10), s. 17-18, fot. ISSN 2080-1785 pdf_button.png [cały numertop_navi_arrow.gif]

Kolegiata w Głogowie – scenariusz filmu dokumentalnego, produkcja ZET film Zbigniew Lipowski, Głogów 2011. [6]

Zapomniane Organy, Ptaki i takie tam… Recepcja dzieł Hasiora po 1989 roku, in: Granice sztuki współczesnej - wokół twórczości Władysława Hasiora, ed. M. Raińska, Nowy Sącz 2011, s. 34-39, fot. ISBN 978-83-89527-85-5 pdf_button.png

Dyplom! Nie ruszać!, in: Dyplomy `11: Katalog dyplomantów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 3-4. ISBN 978-83-928725-7-3 pdf_button.png

Pomnik po Smoleńsku, „Artpunkt” 2011, nr 2 (9), s. 12-13, fot. ISSN 2080-1785 pdf_button.png [cały numertop_navi_arrow.gif]

Próba opisania, in: Apokryfy 2, Animacje, Sny, Apokryfy, Święci, Continuum zmienności obrazu: Bartosz Posacki, 2010: Katalog wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu 5.01.2011-30.01.2011, s. 7-15. ISBN 978-83-89491-54-1 pdf_button.png

 

2010:

W poszukiwaniu utraconej tożsamości miasta. Kilka przypadków powojennego Głogowa, in: Roczniki Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie t. II, ed. S. Lisewska, M. Ożóg, Głogów 2010, s. 85-94. ISBN 978-83-928968-5-2 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Pomiędzy Głogowem a Glogau. Ewolucja postaw wobec szczątków dawnego miasta, in: Wobec zabytku… Tradycje i perspektywy postaw. Studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera, ed. E. Pilecka, J. Raczkowski, Toruń 2010, s. 168-185, fot. ISBN 978-83-231-2577-8 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Współczesny Głogów w poszukiwaniu swojej tożsamości, in: Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, ed. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Głogów-Zielona Góra 2010, s. 425-438, fot. ISBN 978-83-7481-354-9 pdf_button.png

[Gdzieś ktoś mądrzejszy napisał…], Dyplomy 2010 Katalog Dyplomantów Instytutu Sztuki UO, Opole 2010, s. 3. ISBN 978-83-928725-2-8 pdf_button.png

Centrum zaginione, centrum odnalezione. Sytuacja urbanistyczna Głogowa w perspektywie historycznej, in: Miasto - między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, ed. M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski, Kraków 2010, s. 119-128. ISBN 978-83-233-2815-5 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

 

2009:

Zaginiona przestrzeń sakralna Głogowa, in: Roczniki Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie t. I, ed. S. Lisewska, M. Ożóg, Głogów 2009, s. 85-95. ISBN 978-83-928968-2-1 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Jan Paweł II w rzeźbie pomnikowej po 2005 roku. Próba diagnozy zjawiska, „Rzeźba Polska” XIII: Rzeźba w Polsce (1945-2008), ed. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, s. 153-158, fot. ISBN 978-83-85901-71-6 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

W obliczu majestatu. Starzec na cokole, in: Patrząc na starość, ed. H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski, Poznań 2009, s. 257-269, fot. ISBN 978-83-232-2040-4 ISSN 0554-8225 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Polskość na cokole, „Kultura_Enter” 2009, nr 2, fot. pdf_button.png top_navi_arrow.gif ISSN 1689-7439 [periodyk elektroniczny]

Leżajski pielgrzym, „Almanach Leżajski” 2009, nr 2, s. 121-126. ISSN 2082-6052 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

 

2008:

Biblioteka Świętego Pielgrzyma w Głogowie - rzecz o słowie w publicznym dziele sztuki, in: Język. Religia. Tożsamość t. II, ed. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, Gorzów Wlkp. 2008, s. 319-328. ISBN 978-83-89682-62-1 pdf_button.png

Ściana Wschodnia - Ściana Zachodnia. Kilka notatek emigranta, „Kultura_Enter” 2008, nr 5, fot. pdf_button.png top_navi_arrow.gifISSN 1689-7439 [periodyk elektroniczny]

Jan Paweł II. Uczestnik kultury: Pielgrzym, in: Jan Paweł II - człowiek kultury, ed. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008, s. 213-225. ISBN 978-83-7569-03-61 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

 

2007:

Pomnik „Biblioteka Świętego Pielgrzyma”, „Encyklopedia Ziemi Głogowskiej” 2007, z. LXVI-LXVII. top_navi_arrow.gif

Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Głogów 2007, ss. 178, fot. ISBN 978-83-922114-4-0 top_navi_arrow.gif Recenzja prof. Lechosława Lameńskiego w „Akcencie” top_navi_arrow.gif [tutaj dostęp do pełnego tekstu książki poprzez bazę uni-heidelberg]

Rzeczpospolita Pomnikowa w poszukiwaniu utraconej tożsamości, in: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, ed. I. Borowik, K. Leszczyńska, Kraków 2007, s. 179-189. ISBN 978-83-60490-37-2 pdf_button.png

 

2006:

Miedziany Pielgrzym. Pomniki Papieża w polskich sanktuariach, in: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, ed. J. Lubos-Kozieł, J. Gorzelik, J. Filipczyk i in., Wrocław 2006, s. 169-185, fot. ISSN 0239-6661 ISSN 0860-4746 pdf_button.pngtop_navi_arrow.gif

Opowieści rzeźby, „Nawias” 2006, s. 98-107. ISBN 83-87661-15-6 pdf_button.png

 

 

[obrona doktoratu – 29 XI 2005, uchwała Rady Wydziału Humanistycznego KUL 14 XII 2005]

 

 

2005:

Papież jak krasnal. Pomniki na rozdrożu, „Orońsko” 2005, nr 4, s. 52-55, fot. ISSN 1230-6703 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Pomniki Jana Pawła II – kilka problemów zjawiska, in: Prolegomena. Materiały Spotkania Doktorantów Historyków Sztuki, Kraków 13-15 X 2003, Kraków 2005, s. 183-192, fot. ISBN 83-904945-8-2 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

 

2004:

Rzeźbiarze lubelscy w konfrontacji z władzą ludową, in: Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, ed. L. Lameński, Lublin 2004, s. 163-173, fot. ISBN 83-89616-45-9 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

Rzeźba jest trudna. O najciekawszych pomnikach Jana Pawła II, „Ethos” 2004, nr 3, s. 299-314, fot. ISSN 0860-8024 pdf_button.png top_navi_arrow.gif

 

2002:

Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II, „Pro Patria” 2002, nr 2, s. 16-17, fot. ISSN 1890-0630

 

 

 

Wordle - Create - Mozilla Firefox_2011-11-29_22-53-01.jpg

 

W kolejce:

 

1.         Opolski Hefajstos: Marian Nowak [w redakcji] ••

2.         Marian Nowak: pomiędzy małą formą a monumentem  [w redakcji] •••

 

3.         Geniusz pośród śmieci: poboczna historia recepcji Matejki (od legginsów i klocków Lego aż do memów i dżemorów) [w redakcji – od dwóch lat…] •••

4.         Pamięć o Piotrze Skardze po zniesieniu zakonu jezuitów. Losy jego wizerunków znajdujących się w skasowanych domach jezuickich [w redakcji „Hereditas” – od trzech lat…] •••

 

5.         Ślady pamięci o II wojnie światowej w Würzburgu [w pisaniu] ••

6.         Operat kasacyjny kraśnickich kanoników regularnych – przyczynek do badań nad aktualnym stanem dziedzictwa. [w pisaniu] •••

7.         Pomnik marszałka Piłsudskiego w Lublinie 15 lat później [w pisaniu] •••

8.         Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie: wybitne dzieło czy rzeszowska zmora (próba analizy na tle dokonań rzeźbiarskich doby PRL-u) [w przygotowaniu] •••

9.         MONOGRAFIA: Miedziany Pielgrzym – Brązowy Święty [w pisaniu] ••••

 

2017:

10.     MONOGRAFIA: Materialna pamięć współczesnego Głogowa [wciąż w pisaniu] ••••

11.     Szaleństwa pomnikowe po roku 1989 w Polsce [w tłumaczeniu i redakcji] •••

12.     Rzeźbiarskie znaki uczelni w pejzażu współczesnej Polski [w pisaniu] ••

 

 

 

 

Konferencje

 

1.         16-17 XI 2015: Wrocław: Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1981 – konferencja naukowa, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Badań nad Sztuką Świata [Marian Nowak: pomiędzy małą formą a monumentem]

2.         30 IV 2015: Rzeszów: Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie: Historia, pamięć, świadomość – sesja popularno-naukowa, IPN Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski [Czy może istnieć piękny i wartościowy pomnik komunistyczny?]

3.         27 II 2015: Opole: Sztuka na Śląsku po 1945 roku – konferencja naukowa, Muzeum Śląska Opolskiego [Pomiędzy lokalnością a globalnością: opolscy artyści w drugiej dekadzie XXI wieku]

4.         12-14 XI 2014: Kraków: 650 lat UJ. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich – konferencja naukowa, Wydział Historyczny UJ, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ [Rzeźby i pomniki „w służbie” rodzimych uniwersytetów (wybrane przykłady współczesnych inwestycji)] top_navi_arrow.gif

5.         16-17 X 2014: Poznań: Memorials in the Age of the AnthropoceneMiędzynarodowa konferencja naukowa, Instytut Historii UAM [The madness of monuments in the Third Republic of Poland]; top_navi_arrow.gif

6.         24-25 IX 2014: Mąkolice Kapitulne: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905 – Konferencja naukowa Projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja.” [Dziedzictwo kulturowe pozostałe po kasacie klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku - wraz z Moniką Ożóg];

7.         7 XI 2013: Hradec Kralove: Okamžiky proměny - Mezinárodní odborná konference (Statutární město Hradec Králové + Univerzita Hradec Králové) [Zniesienie twierdzy w Głogowie: zmiany w strukturze urbanistycznej Głogowa i współczesna pamięć o jej reliktach]; top_navi_arrow.gif

8.         11-12 X 2013: Czy mamy dług wobec Matejki? - I. Seminarium Krakowskie im. prof. Mieczysława Porębskiego – zorganizowane przez Oddział Krakowski SHS i MNK. [Geniusz pośród śmieci: poboczna historia recepcji Matejki (od legginsów i klocków Lego aż do memów i dżemorów]; top_navi_arrow.gif

9.         11-13 VII 2013: Jarosław - Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN) – Konferencja naukowa Projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja.” [Pamięć o Piotrze Skardze po zniesieniu zakonu jezuitów. Losy jego wizerunków znajdujących się w skasowanych domach jezuickich.]; top_navi_arrow.gif

10.     24-26 X 2012: Łódź - Piotr Skarga w 400-lecie śmierci, Uniwersytet Szczeciński, Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej – Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych [Ikonografia Piotra Skargi: zarys problematyki]; top_navi_arrow.gif

11.     11-12 X 2012: Wilno - Międzynarodowa konferencja naukowa „Petras Skarga SJ ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra 1612–2012”, Universitas Vilnensis - Institutum Litterarum Ethnographiaeque Lithuaniae [Wileński wizerunek rektora Skargi: źródła inspiracji i źródło inspiracji]; top_navi_arrow.gif

12.     6-8 X 2011: Wrocław - Silesia jesuitica: kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776), Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Parafia OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu [Okruchy Karingera: dekoracja rzeźbiarska jezuickiego kościoła Bożego Ciała w Głogowie]; top_navi_arrow.gif

13.     13-15 I 2011: Warszawa - Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego [Obok Dürera: apokalipsa w grafice niemieckiej XVI wieku]; top_navi_arrow.gif

14.     9-11 XII 2010: Nowy Sącz - Granice sztuki współczesnej. Wokół twórczości Władysława Hasiora, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ [Zapomniane Organy, Ptaki i takie tam... Recepcja dzieł pomnikowych Hasiora po 1989 roku]; top_navi_arrow.gif

15.     10 VI 2010: Kraków – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość, Katedra Historii Wychowania Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” [Kapsuła pamięci na piedestale wzorca. Rzecz o wychowaniu, edukacji i pamięci we współczesnych pomnikach];

16.     19-21 V 2010: Szczecin - Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej, IPN Szczecin [Nie jesteśmy tu od wczoraj: propaganda w powojennych pomnikach Głogowa, Polkowic i Lubina]; top_navi_arrow.gif

17.     4-5 XII 2009: ToruńWobec zabytku. Tradycje i perspektywy postaw. Konferencja naukowa w 30-lecie śmierci Profesora Jerzego Remera, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK [Pomiędzy Głogowem a Glogau. Ewolucja postaw wobec szczątków dawnego miasta.]; top_navi_arrow.gif

18.     24-25 IX 2009: Głogów - Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego [Współczesny Głogów w poszukiwaniu tożsamości i prawdy o sobie]; top_navi_arrow.gif

19.     10-11 X 2008: Orońsko - Rzeźba w Polsce (1945-2008), Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko, Instytut Historii Sztuki UKSW [Pomniki Jana Pawła II po 2 kwietnia 2005. Próba diagnozy];

20.     27 IX 2008: Głogów - Z dziejów Kościoła Katolickiego na Ziemi Głogowskiej: Zakony w Głogowie, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej [Sztuka głogowskich jezuitów];

21.     12 VI 2008: Głogów - Rola i znaczenie szlaku św. Jakuba w procesie integracji europejskiej. Religia – Społeczeństwo – Kultura, Instytut Humanistyczny PWSZ w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie [Ikonografia patrona pielgrzymów w kościele w Jakubowie – wraz z Moniką Ożóg];

22.     4-5 IV 2008: Lanckorona - Mia100 – 100 refleksji o mieście, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ [Centrum zgubione, centrum odnalezione. Sytuacja urbanistyczna Głogowa w perspektywie historycznej];

23.     31 III – 2 IV 2008: Głogów – Język. Religia. Tożsamość – Uniwersytet Szczeciński, PWSZ w Gorzowie Wlkp. [Biblioteka Świętego Pielgrzyma w Głogowie - przykład obecności słowa w nietypowym pomniku];

24.     8-9 XII 2007: OlczaPejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna, Instytut Religioznawstwa UJ [W poszukiwaniu utraconej tożsamości Miasta. Kilka przypadków powojennego Głogowa];

25.     28-29 XI 2007: PoznańPatrząc na starość. Kultura wizualna starości, Instytut Socjologii UAM [W obliczu majestatu. Starzec na cokole].

 

 

 

 

 

Aktywność inna (po doktoracie)

 

1.     Współczesny Głogów: poszukiwanie pamięci – wykład w ramach Śląskiego Forum Krajoznawczego, 31 VIII 2015 MBP Opole.

2.     Dyplomy 2015 – oprowadzanie kuratorskie, GSW Opole 5 VII 2015.

3.     Twarze Opola: Marian Nowak – prelekcja w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 24 IV 2014.

4.     Współczesny kryzys pomników z Matejką w tle – seminarium zorganizowane przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 7 IV 2014.

5.     Po co nam pomniki? – prelekcja w ramach cyklu spotkań „Kultura z różnych stron widziana” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, połączona z promocją książki „Pomniki Lublina”, 26 III 2014.

6.     Promocja książki „Pomniki Lublina” w Bramie Grodzkiej – Teatrze NN w Lublinie, 10 III 2014.

7.     Wyjazd na Erasmusa na Wydział Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego, 23-27 X 2013.

8.     Członek Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym (na poziomie diecezjalnym) księdza Piotra Skargi.

9.     Piotr Skarga SJ: zapomniane oblicze i narodowy mit - prelekcja w ramach obchodów 400. rocznicy śmierci Piotra Skargi w Kłodzku, Kłodzko 9 XI 2012;

10. Zaczadzeni flagą i godłem – prezentacja w Schronie Sztuki, Opole 2 VI 2012;

11. Lokalnie - globalnie - prezentacja w ramach projektu „Nauka przy kawie”, Opole 18 IV 2012;

12. Przewodniczący jury w II edycji międzynarodowego konkursu graficznego dla dzieci i młodzieży, organizowanym przez MDK w Kluczborku, IX 2012;

13. Wolność a bezpieczeństwo oczami historyka sztuki – prezentacja w ramach projektu „Nauka przy kawie”, Opole 5 XII 2011;

14. Przewodniczący jury w I edycji międzynarodowego konkursu graficznego dla dzieci i młodzieży, organizowanym przez MDK w Kluczborku, Kluczbork IX 2011;

15. Jaki pomnik dla Świdnicy? – prelekcja na gali rozstrzygnięcia konkursu na pomnik Jana Pawła II dla Świdnicy, Świdnica 25 VI 2011;

16. Członek jury konkursu na pomnik Jana Pawła II w Świdnicy, Świdnica VI 2011;

17. Jaja na cokole, czyli o pomnikach śmiesznych i głupich: takich jak my – wykład w ramach opolskiej Nocy Kultury w Schronie Sztuki, Opole 4 VI 2011;

18. Pomniki Lublina – szkolenie w ramach kursu przewodników miejskich PTTK, Lublin 8 V 2011;

19. Głogów i Głogowianie w poszukiwaniu swojej historii i tożsamości – prelekcja na  konferencji zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa: „19. Rozmowy miast partnerskich z Saarlouis w Głogowie”, Głogów 4 IX 2010;

20. Konsultacje w sprawie przygotowań do realizacji pomnika Jana Pawła II w Świdnicy, kwiecień 2010;

21. Rzut oka na romańską architekturę sakralną Śląska - prelekcja w ramach konferencji popularno-naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Głogów 24 X 2009;

22. Artyści europejscy w poszukiwaniu światła – wykład w głogowskim MOK, Głogów 16 X 2009;

23. O potrzebie sztuki dobrej – wykład dla nowicjuszy i postulantów pallotyńskich w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Świętej Katarzynie, 12 VIII 2009;

24. O pomnikach Jana Pawła II słów parę – prelekcja dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, 13 V 2009;

25. Czy pomniki są potrzebne? – wykład, Głogowskie Dni Nauki, 25 III 2009;

26. Kurator wystawy „Tyszkiewicz - Michorzewski. Grafika - Znak” Witolda Michorzewskiego i Przemysława Tyszkiewicza w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, XII 2008 – I 2009; top_navi_arrow.gif

27. Kurator wystawy dyplomów studentów edukacji artystycznej PWSZ w Głogowie, X-XII 2008; top_navi_arrow.gif

28. Pieniądze w błocie, czy coś jeszcze? O pomnikach słów parę – wykład, Głogowskie Dni Nauki, 11 III 2008;

29. Pomniki Lublina – szkolenie w ramach kursu przewodników miejskich PTTK, Lublin maj 2007;

30. Konsultant naukowy w ramach prac nad przeniesieniem pomnika „Ofiar Getta” w Lublinie, na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin, czerwiec 2006;

31. Członek jury w konkursie na pomnik Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2005-2006;

32. Kurator wystawy poświęconej Jerzemu Jarnuszkiewiczowi w Galerii „1”, Lublin KUL, grudzień 2005;

33. Członek jury w konkursie na pomnik Jana Pawła II w Chełmie, 2005.

 

 

 

Bez-nazwy-2.jpg

 

 

Konsultacje, cytowania, wywiady i obecność w mediach

 

2016

14 II – komentarz dla „Wiadomości” TVP w sprawie odnalezionego Matejki i Borucińskiego (emisja w głównym wydaniu) | 3 I – Małgorzata Szlachetka, Wandale zniszczyli pomnik byłego rektora UMCS, „Kurier Lubelski” - krótki komentarz o dewastacji popiersia prof. Seidlera.

 

2015

9 IX – udział w audycji „Nasze sprawy” w Radiu Opole | 8 VIII – Radio Opole, audycja poświęcona Miodowi i pszczołom – wejścia na żywo z opolskiego Skansenu | 9 VII – Audycja w Radio Opole na temat wystawy dyplomowej absolwentów | 7 VII – konsultacje dla Małgorzaty Szlachetki z „Kuriera Lubelskiego” w sprawie pozostałości pomnika Bolesława Bieruta | 5 VII – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Dyplomy GSW | 1 VII – radio Doxa: wypowiedź na temat wystawy dyplomowej | 30 VI – zapowiedź wernisażu i wystawy Dyplomy 2015 – „Opole Nasze Miasto” | 16 VI udział w audycji „Nasze sprawy” w Radio Opole, poświęconej kwestiom edukacji artystycznej we współczesnej Polsce I 8 VI Komentarz w/s wystawy „Rzeczy Istotne” w Radio Opole | 9 I Komentarz dla Radia Opole na wernisażu Agnieszki Żerdeckiej top_navi_arrow.gif | Sławomir Skomra, Pomnikowy koszmarek. „Banał. Nie zasługuje na miano pomnika”, GWL |

 

2014

8 VIII Komentarz dla „Kuriera Lubelskiego” odnośnie „twórczości” Witolda Marcewicza | 5 VIII Małgorzata Szlachetka, Spółdzielnia remontuje kultowe rzeźby na LSM, „Kurier Lubelski” (komentarz) top_navi_arrow.gif | 4 VI komentarz w „Kurierze Opolskim” na temat wystawy absolwentów IS 2014 | 8 VI gość Jarosława Kreta w poranku TVP Info nadawanym z tarasu Amfiteatru w Opolu | 29 IV (emisja 1 V): Hala Odlotów, TVP Kultura, odcinek poświęcony pomnikom, rzeźbom, „Tęczy” top_navi_arrow.gif | 14 IV: Wojciech Cieśla (Papież jako krasnal, „Newsweek” 20014, nr 16) powołuje się na moje badania „papieskie” i trawestuje tytuł jednego z moich tekstów. | 4 IV: Nasze pomnikowe grzechy główne, rozm. z Małgorzatą Szlachetką, „Nasza Historia – Kurier Lubelski, 2014, nr 4(5), s. 22-23. | 1 IV: Komentarz (nie primaaprilisowy!) dla „Dziennika Wschodniego” w sprawie pleneru rzeźbiarskiego dedykowanego Janowi Pawłowi II (Kraśnik im. Jana Pawła II. Wycięli lipy, postawią rzeźby) top_navi_arrow.gif | 27 III: Radio Opole relacjonuje opolską promocję książki „Pomniki Lublina” top_navi_arrow.gif | 20 II: Przy okazji nowej inicjatywy pomnikowej w Lublinie wracają moje opinie [M. Domagała, Kolejny pomnik w Lublinie? Bitwa z 1944 r., ale łatwo nie będzie] top_navi_arrow.gif | 10 I: Pomnik ofiar komunizmu na pl. Singera – komentarz dla „Kuriera Lubelskiego” top_navi_arrow.gif

2013

21 VI: Rozmowa: pomnik Kaczyńskich dzieli, ale można go oswoić, Gazeta Wyborcza Radom top_navi_arrow.gif | 7 II: Koniec pomnikowej anarchii? Będzie specjalna uchwała. GWL [czasem warto, jak się okazuje, zaryzykować i postawić na szali swoje dobre imię, by dało to coś dobrego] top_navi_arrow.gif | 29 I: Dosyć tego kiczu. Miasta zalane szpetnymi pomnikami – GWL przypomina moje oceny pomników lubelskich top_navi_arrow.gif | 24 I: Lubelskie pomniki. „Efekciarskie, niedrogie, szybkie” – rozmowa z Małgorzatą Domagałą z GWL top_navi_arrow.giftop_navi_arrow.gif |

2012

11 X: Komentarz dla audycji polskiej Radia Litewskiego nt. Konferencji Skargowskiej | 10 X: Gość „Formatów Kultury” (2.1) w TVP Opole top_navi_arrow.gif | 11 IX: Komentarz dla „Nowej Trybuny Opolskiej” nt. popiersia Batorego w Namysłowietop_navi_arrow.gif | 6 VII: Komentarz dla „Kuriera Opolskiego” nt. wystawy dyplomów IS 2012 top_navi_arrow.gif | 2 VII: Kult imienia Jana Pawła II. „Moralne alibi, czarna dziura polskiego lenistwa” TOKFM top_navi_arrow.gif | 25 V: Krótki komentarz dla „Kuriera Opolskiego” w TVP Opole w/s Dnia bez Sztuki top_navi_arrow.gif | 12 III: Krótki komentarz dla programu „Kontakt” w TVP Opole top_navi_arrow.gif | 6 II: Magdalena Szlachetka, Trzy Orły wrócą na cokół. Będą takie jak 69 lat temu, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2012, nr z dnia 6 lutegotop_navi_arrow.gif | 2 II: Piotr Sarzyński, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Biblioteka „Polityki”, Warszawa 2012, s. 99-104: Papież jak żywy (przypomnienie tematu pomników JP2 i w dużym zakresie mojej pracy i ustaleń). top_navi_arrow.gif

2011

10 IX: „Niezła sztuka” materiał Faktów TVN nt. Pomnika Patriotytop_navi_arrow.gif | 26 VI: Wywiad dla Agnieszki Szymkiewicz z portalu Swidnica24.pltop_navi_arrow.gif | 26 VI: Anita Odachowska-Mazurek, Pomnik na miarę Świdnicytop_navi_arrow.gif | 25 VI: „O Jezu” materiał Faktów TVN na temat pomnika Chrystusa w Perutop_navi_arrow.gif | 31 V: Paweł P. Reszka, Jak się promować noblistką?, „Gazeta Wyborcza Lublin” top_navi_arrow.gif | 18 V: Jarosław Kossakowski, Z brązu i granitu, „Nasz Głos” 2011, nr 5, s. 35. top_navi_arrow.gif | 15 V: Łukasz Gazur, Granitem w papieża. Jak polska sztuka skapitulowała przed Janem Pawłem II, „Pressje” 2011, teka 24, dostarczone fotografie do tekstu. top_navi_arrow.gif | 12 V: Mateusz Zimmerman, 10 lat ks. Skargi na pomniku: zeskoczy, czy go przeniosą? onet.pltop_navi_arrow.gif | 10 V: Andrzej Draguła, Pochwała gipsowej figurki, „Tygodnik Powszechny”top_navi_arrow.gif | 8 V: Polskie Radio, Audycja „Lumen” - wywiad dla Tomasza Ciecierskiegotop_navi_arrow.gif| 4 V: Marek Rabij, Kto zarabia na papieżu?, „Newsweek” 2011, nr 18, s. 60-63. top_navi_arrow.gif | 21 IV: Wywiad dla Danuty Starzyńskiej – Rosieckiej z PAPtop_navi_arrow.gif top_navi_arrow.gif [2011.04.28] | 14 IV: Alina Gierak, Dolnośląskie pomniki Jana Pawła II, „Gazeta Wrocławska” top_navi_arrow.gif [2011.04.29] | 8 IV: Wywiad dla Sylwii Hejno z „Kuriera Lubelskiego” | 6 IV: Komentarz dla radiowej Trójki w sprawie pomnika Smoleńskiego | 4 IV: Wywiad dla TVP | 3 IV: Ewelina Steczkowska, Pomniki czy figury?, „Idziemy” top_navi_arrow.gif | 25 III: Iwona Kłopocka-Marcjasz, Ile kosztuje kilogram papieża, „Nowa Trybuna Opolska” 2011, nr 70, s. 14-15. top_navi_arrow.gif | 17 III: Konsultacje dla AFP | 16 III: TVN, Czarno na Białym, komentarz w materiale dotyczącym współczesnych pomników sakralnych | 10 III: Fakty TVN, wydanie główne: Popiersie pomniktop_navi_arrow.gif | 9 III: Tomasz Nieśpiał, Małysz na pomniku i w nazwie ulicy?, „Rzeczpospolita” top_navi_arrow.gif | 9 III: Aleksandra Dunajska, Przed beatyfikacją Jana Pawła II praca wre, „Kurier Lubelski” top_navi_arrow.gif | 9 III: Piotr Kanikowski, Papież jak ogrodowe krasnale „Gazeta Wrocławska” 2011, nr 56, s. 8top_navi_arrow.gif | 8 III: deser.pl przypomina najbrzydsze pomniki Jana Pawła IItop_navi_arrow.gif | 24 II: Marcin Bielesz, Pomnik papieża i prymasa źle opisany. Już poprawili, „Gazeta Wyborcza Lublin” top_navi_arrow.gif | 17 II: Magdalena Gwóźdź, Rzeźbiarze, historycy sztuki: Pomnik ośmieszy Świdnicę, „Gazeta Wyborcza Wrocław” top_navi_arrow.gif 

2010

Komentarz dla „Informacji” Polsatu w sprawie figury w Świebodzinie | Roman Laudański, My lubim pomniki, „Gazeta Pomorska” 2010, nr 242, s. 20. top_navi_arrow.giftop_navi_arrow.gif | Marcin Bielesz, Jan Paweł II na KUL: nie ta scena, „Gazeta Wyborcza Lublin” 26 VIIItop_navi_arrow.gif | Pomnik dla Papieża, świdniczanie.pl 25 VIItop_navi_arrow.gif | Małgorzata Domagała, Źle, kiedy odbiorcę traktuje się jak idiotę, „Gazeta Wyborcza Lublin” top_navi_arrow.gif | Małgorzata Domagała, Pomniki. Czasem mniej znaczy więcej, „Gazeta Wyborcza Lublin” top_navi_arrow.gif | Małgorzata Domagała, Nie jest tak źle. Prawdziwym problemem jest nadrabianie zaległości, „Gazeta Wyborcza Lublin” top_navi_arrow.gif | Kazimierz S. Ożóg, Jaki ma być? – dyskusja w sprawie pomnika Papieża przed katedrą, „Tygodnik Świdnicki” 2010, nr 27, s. 15 | Adrian Godlewski, Pomnik, naszaostroda.pl 3 Itop_navi_arrow.gif

2009

Małgorzata Domagała, Pomniki lubelskich uczelni. Dzieła domorosłych rzeźbiarzy, „Gazeta Wyborcza Lublin” 23 Xtop_navi_arrow.gif | Danuta Bartkowiak, Szuka duchów przeszłości. Dr Kazimierz Ożóg przerywa milczenie i ujawnia problem poniemieckich cmentarzy, „Tygodnik Głogowski” 2009, nr 30, s. 8top_navi_arrow.gif | Małgorzata Domagała, Robotnik z kajdanami idzie do muzeum, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2009, nr 209, s. 1top_navi_arrow.gif | Tymoteusz Kubik, Co zastąpi robotnika z LZNS-u?, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2009, nr 287, s. 2top_navi_arrow.gif | Cezary Polak, Kicz papapolo jest wyrazem naszego samozadowolenia, „Dziennik” 2009, 25 VI, s. 20-21. | Sylwia Mróz, Pomniki Papieża, czyli „koszmarny sen rzeźbiarza na kacu” wp.pltop_navi_arrow.gif | Agata Pustułka, To my potrzebujemy pomników, a nie On, „Dziennik Zachodni” top_navi_arrow.gif | Papieska pomnikomania, „Metro” 1 IVtop_navi_arrow.gif

2008

Adam Boniecki, Papież na Wawelu, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 35, s. 18. top_navi_arrow.gif | Piotr Sarzyński, Papież jak żywy, „Polityka” 2008, nr 42, s. 64-67. top_navi_arrow.gif | Marcin Kołodziejczyk, Wydział do spraw upamiętnień, „Polityka” 2008, nr 8, s. 21-24top_navi_arrow.gif | Magdalena Mizeracka, Mamy 40 pomników papieża, „Dziennik Wschodni” 2008 16 Xtop_navi_arrow.gif | Dariusz Bartoszewicz, Konkurs na krzyż JPII, „Gazeta Stołeczna” 2008, nr 73, s. 2top_navi_arrow.gif | Tomasz Cylka, III rocznica śmierci – Papieżowi stawiamy nie tylko pomniki, „Głos Wielkopolski” 2 IVtop_navi_arrow.gif | Papieskie szkaradztwo, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”top_navi_arrow.gif | Grzegorz Weigl, Treść i forma, „Tygodnik Prudnicki” 2008, nr 9top_navi_arrow.gif

2007

WO, Nowy papieski pomnik, „Kurier Lubelski” 3 Xtop_navi_arrow.gif | Andrzej Rozenek, źnosłowiański święty o czterystu twarzach, „NIE” 2007, nr 35, s. 9top_navi_arrow.gif | (zico), Papieskie pomniki. Kolejna publikacja o Janie Pawle II, „Gazeta Lubuska” 2007, nr 155, s. 4g | Grzegorz Józefczuk, Miedziany Pielgrzym, „Gazeta Wyborcza Lublin” 5 VIItop_navi_arrow.gif | Rzeźby na LSM-ie, „Gazeta Wyborcza Lublin” 30 Vtop_navi_arrow.gif | Marcin Bielesz, Niecała, „Gazeta Wyborcza Lublin” 18 Vtop_navi_arrow.gif | Marcin Bielesz, 90 pomników Kazimierza Ożoga, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2007, nr 92, s. 7top_navi_arrow.gif top_navi_arrow.gif | Michał Kuźmiński, Maciej Muller, Więcej stypendiów niż pomników, „Tygodnik Powszechny” 26 III, s. 17top_navi_arrow.gif | Kazimierz S. Ożóg, Nasze miasto stać na piękno, „Gazeta Wyborcza Toruń” 2007, nr 90, s. 2top_navi_arrow.gif

2006

Małgorzata Szlachetka, Victoria nad komunizmem, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2006, nr 261, s. 5. top_navi_arrow.gif | (G), Na urodziny Jana Pawła II, „Dziennik Polski” 27 XItop_navi_arrow.gif | Ewa K. Czaczkowska, Tablica dla papieża podzieliła wiernych, „Rzeczpospolita” 14 X | Sylwia Szewc, Nie ma dobrego rozwiązania, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2006, nr 176, s. 5top_navi_arrow.gif | Ireneusz Dańko, Bliźniacze pomniki Papieża w Dukli i Wadowicach, „Gazeta Wyborcza Kraków” 19 VItop_navi_arrow.gif | Justyna Kowalczuk, Miedziany Pielgrzym, „Głos Podbeskidzia” 2006, nr 6, s. 10-11. top_navi_arrow.gif | W.K., J.P. 2®, „NIE” 2006, nr 14, s. 9top_navi_arrow.gif | Violetta Baran, A mury rosną. Co nam zostało z pojednania po śmierci Jana Pawła II, „Trybuna” 2 IVtop_navi_arrow.gif | Wywiad dla Aliny Petrowej z KAItop_navi_arrow.gif | Kazimierz Sowa, Jan Paweł II superstar, „Wprost” nr 12top_navi_arrow.gif | Mateusz Szymański, Będzie nam przypominał o wartościach, „Gazeta Żarowska” top_navi_arrow.gif | A. Śledzińska, Pomnik dla Papieża?, „Wiadomości Świętokrzyskie” 13 IIItop_navi_arrow.gif

2005

Kazimierz Netka, Jarosław Stanek, Ksiądz prałat Henryk Jankowski nie pozwala o sobie zapomnieć, „Dziennik Bałtycki” 27 XIItop_navi_arrow.gif | Dariusz Bartoszewicz, Megapapa na placu Piłsudskiego „Gazeta Wyborcza” 20 Xtop_navi_arrow.gif | Dariusz Bartoszewicz, W telewizji pokazali: Krzyżem po oczach w programie „Warto Rozmawiać, „Gazeta Wyborcza” 15 XItop_navi_arrow.gif | „Warto Rozmawiać” 14 XI, jako jeden z gości zabierających głos | Jarosław Stanek, Budowlana samowola?, „Dziennik Bałtycki” 17 Xtop_navi_arrow.gif | Monika Kowalczyk, Papież z fabryki pomników, „Dziennik Polski Nowosądecki” 5 VItop_navi_arrow.gif | Jacek Legawski, Początek kultu?, „Dziennik Bałtycki” 6 Vtop_navi_arrow.gif | Roman Laudański, Pomnik od ręki czyli pomnikomania, „Gazeta Pomorska” 2005, nr 99, s. 7,28top_navi_arrow.gif | Wojciech Markiewicz, Cześć i chała, „Polityka” 2005, nr 20, s. 96-98top_navi_arrow.gif | Dorota Jarecka, Wysyp papieskich pomników, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 92, s. 18top_navi_arrow.gif | Piotr Jackowski, Wspomnienie pomnikiem Jana Pawła II znaczone, „Niedziela – edycja sandomierska” nr 22top_navi_arrow.gif | Rozmowa z Marcinem Zimochem w programie „Kawa czy Herbata” 6 V, godz. 6.40 | Dyskusja w programie 1PR z 13 IVtop_navi_arrow.gif | Poczekać rok, dwa, „Życie Warszawy” 5 IVtop_navi_arrow.gif | Papież stanie na placu Piłsudskiego, „Życie Warszawy” 5 IVtop_navi_arrow.gif | Małgorzata Subotić, Wierni stawiają monumenty, „Rzeczpospolita” 2005, nr 84, s. 5top_navi_arrow.gif top_navi_arrow.gif | Marcin Wilkowski, Pomnik ogólnej świadomości, „Ha! art” top_navi_arrow.gif 

2004

Artur Stopka, Co nam pozostało z tych pielgrzymek?, „Gość Niedzielny” 2004, nr 52top_navi_arrow.gif | Jan, Wieści z kruchty, „NIE” 2004, nr 44, s. 12top_navi_arrow.gif | Ojciec Święty jest wśród nas, „Dziennik Wschodni” 16 Xtop_navi_arrow.gif | Magdalena Brzezińska, Papież nie potrzebuje pomników, „Słowo Ludu” nr 2334, dod. „Magazyn” s. 5top_navi_arrow.gif

2003

Piotr Sarzyński, Odlej to sam, „Polityka” 2003, nr 32, s. 92-97top_navi_arrow.gif