Obiekt: Pomnik Jana Kochanowskiego

Lokalizacja: skwer przed klasztorem brygidek, przy ul. Narutowicza 

Autor: Franciszek Strynkiewicz, prace kamieniarskie: firma "Jarosław Nowak" 

Wymiary: ok. 4,5 m.

Data odsłonięcia: 27 IX 1931

Odsłaniający: Janusz Jędrzejewicz, minister oświaty

Uroczystość odsłonięcia: Rozpoczęta o 13, przy licznym udziale mieszkańców miasta oraz pocztów sztandarowych. Przemawiał przewodniczący Komitetu Budowy, dr Zygmunt Kukulski, następnie - po odczytaniu aktu erekcyjnego - minister odsłonił pomnik, zaś pobłogosławił go bp. Marian Fulman. Po odśpiewaniu Psalmu 130 i Gaude Mater Polonia przez chóry młodzieżowe (m.in. Lubelskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Echo") nastąpiła 40-minutowa defilada przez rynek. 

Fundatorzy: Pieniądze na budowę pomnika pochodziły w znacznej mierze z dobrowolnych zbiórek przeprowadzanych w kręgach uczniowskich i nauczycielskich (np. uczennice Szkoły Ludowej VI-klasowej nr IX przy Namiestnikowskiej 16 złożyły na ten cel 31 zł). 

Opis formalny: Prosty i oszczędny w formie kilkukondygnacyjny granitowy prostopadłościan. Niski, szeroki podest, na nim nieco wyższy cokół, na którym wysoki, dwuelementowy blok, zwieńczony mniejszym sześcianem. Na monolicie dolnym reliefowe (relief wklęsło-wypukły) przedstawienie popiersia Jana Kochanowskiego, w ujęciu z lewego profilu. Przy nim, oraz na ścianach bocznych bloku napisy. 

Bibliografia: Ireneusz J. Kamiński, Jak budowano w Lublinie pomnik Jana Kochanowskiego, [w:] Życie artystyczne Lublina 1901-2001. Materiały z sesji pod redakcją Lechosława Lameńskiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, Lublin 2001; MB, Pomnik odsłonięty, "Gazeta w Lublinie" 1997, nr 226 (27 IX), s. 5. 

 

por. też: http://tnn.pl/pamiej.php?mkat=3&kat=659 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Kazimierz S. Ożóg 2002-2007 
strona jest częścią serwisu >>> Pomniki Lublina

ostatnia renowacja: 21 kwietnia 2007 21:04:35