Obiekt: Pomnik Ofiar Majdanka

Data odsłonięcia: 21 IX 1969

Autor: Wiktor Tołkin i inż. Janusz Dembek (konstrukcja), współpraca rzeźbiarzy: Kazimierz Leczkowski, Wiesław Ramach, Bogdan Frydrychowicz, inż. arch.: E. Susicka-Zmarzlik, E.Bielewicz, W. Stiasny, Z. Siemiątkowski, A. Dominiecki.

Lokalizacja: Pomiędzy Drogą Męczenników Majdanka a rowami masowych egzekucji, na terenie dawnego obozu.  

Opis formalny: Pomnik składa się z dwu elementów: Bramy i Mauzoleum. Do Bramy prowadzi betonowa Droga Hołdu i Pamięci, w części zagłębiająca się w formę wąwozu najeżonego w ścianach bocznych piaskowcowymi głazami. Analogiczne głazy na zachodniej, opadającej ku terenowi obozu ścianie Drogi (4 x 60 m). Z wąwozu bezpośrednio do prześwitu Bramy prowadzą strome schody. Brama o wymiarach 11 x 35 x 7 m jest odlewem betonowym z formy gipsowej 1:1. Od południa opada ku terenowi obozu szerokimi schodami z tarasami. Do mauzoleum prowadzi asfaltowa droga długości ok. 1 km. Mauzoleum o wysokości 15 m i średnicy 35 jest również odlewem betonowym z okładzinami granitowymi, kopuła z oszklonym świetlikiem chroni misę z prochami pomordowanych. Na fryzie mauzoleum nieregularne negatywowe formy nawiązujące do abstrakcyjnej dekoracji górnej części bramy. Nad schodami prowadzącymi na podest, na fryzie, reliefowy napis:  LOS NASZ DLA WAS / PRZESTROGĄ. Na brązowej tablicy o wymiarach 70 x 140 cm umieszczonej przy Bramie napis: BOHATEROM MAJDANKA KTÓRZY WALCZĄC / PRZECIW HITLEROWSKIEMU LUDO- / BÓJSTWU O WOLNOŚĆ SWYCH NARODÓW / I CAŁEJ LUDZKOŚCI BRONIĄC IDEAŁÓW / CZŁOWIECZEŃSTWA I GODNOŚCI WŁASNEJ / PONIEŚLI TU ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ / RADA PAŃSTWA / POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ / JAKO WYRAZ PAMIĘCI I HOŁDU / DLA ICH MĘCZEŃSTWA I WALKI Z FASZYZMEM / NADAJE / ORDER KRZYŻA GRUNWALDU 1 KLASY / WARSZAWA 1969 20 WRZEŚNIA. Na prawym filarze bramy sygnatura artysty: TOŁKIN.

Inicjator wzniesienia: Rada Ochrony Pamięci Miejsc Walki i Męczeństwa, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Muzeum na Majdanku

Odsłaniający: Janusz Wieczorek, przewodniczący ROPWiM. 

 

 

 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Kazimierz S. Ożóg 2002-2006 
strona jest częścią serwisu >>> Pomniki Lublina

ostatnia renowacja: 07 czerwca 2006 22:04:05