Zespół Nadzoru Prawnego

Marek Sztęborowski – Radca prawny kierownik Zespołu Nadzoru Prawnego oraz koordynator radców prawnych

tel.: 272 (w sieci UO)
tel.: 77 541 60 72


Piotr Gdalewski - Radca prawny

tel.: 227 (w sieci UO)
tel.: 77 541 60 27


Mateusz Tusiński – Radca prawny

tel.: 272 (w sieci UO)
tel.: 77 541 60 27


Danuta Kuberska – Główny specjalista

tel.: 276 (w sieci UO)
tel.: 77 541 60 76


Monika Jonczyk – Specjalista

tel.: 133 (w sieci UO)
tel.: 77 541 59 33


W sprawach związanych z pełnomocnictwami lub dotyczącymi aktów prawnych prosimy kierować korespondencję na adres e-mail: aktyprawne@uni.opole.pl

.