Biuro Spraw Pracowniczych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Biuro Spraw Pracowniczych

Adres: Collegium Minus , 45-040 Opole, Plac Kopernika 11a

Dyrektor: mgr Bożena Pytel-Mielnik, telefon: 77 5416075, pok. Nr 5
Z-ca dyrektora: mgr Ewa Gierejkiewicz, telefon: 77 5416011, pok. Nr 1

Pracownicy prowadzący sprawy nauczycieli akademickich :

  • mgr Ewa Gierejkiewicz - pokój nr 1, telefon 77 5416011
  • mgr Agnieszka Piestrak - pokój nr 4, telefon 77 5415976
  • mgr Izabella Kolorus - pokój nr 4, telefon 77 5415976
  • mgr Joanna Piasecka - pokój nr 4, telefon 77 5415991

Pracownicy prowadzący sprawy pracowników administracji oraz sprawy socjalne:

  • mgr Beata Borek - pokój nr 6, telefon 77 5415974
  • mgr Anna Górecka-Juszczak - pokój nr 6, telefon 77 5415974
  • mgr Jolanta Dereń - pokój nr 6, telefon 77 5415979 socjalny@uni.opole.pl


.