Instytut Chemii UO głównym organizatorem Międzynarodowego Sympozjum QUO VADIS Life Sciences

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  Instytut Chemii UO głównym organizatorem Międzynarodowego Sympozjum QUO VADIS Life Sciences

W imieniu Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum QUO VADIS Life Sciences, które odbędzie się, w trybie hybrydowym, w dniach 23-27 czerwca 2021 roku w Opolu.

To naukowe spotkanie to wspólna inicjatywa Instytutu Chemii UO, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego – oddział w Opolu i oddział w Poznaniu, łącząca w jedno naukowe wydarzenie XII Polską Konferencję Chromatograficzną (PKChrom 2021), XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2021” (IC 2021) oraz II Międzynarodową Konferencję Analizy Jonowej (ICIA2021).

Wszystkie te konferencje stanowią kontynuację wieloletniej tradycji spotkań naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, których celem jest prezentacja nowych kierunków rozwoju i najnowszych osiągnięć oraz interesujących aplikacji z obszaru różnorodnych procedur analitycznych, w tym szczególnie metod chromatograficznych, elektroforetycznych, spektrometrii mas i technik pokrewnych.

Konferencja QUO VADIS Life Sciences Opole 2021 stanowi najważniejsze tegoroczne wydarzenie naukowe z zakresu chemii analitycznej w skali kraju, i jedno z najważniejszych w Europie. Rangę konferencji potwierdza fakt objęcia jej patronatem przez Europejskie Towarzystwa Chemiczne (EuChemS), Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Konferencja będzie się odbywała w trybie hybrydowym: na kampusie UO oraz wirtualnie w sieci. Wszystkie szczegóły odnośnie aktualnej listy zaproszonych prelegentów oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie konferencji http://opoleconference2021.wch.uni.opole.pl/.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO

.