Uniwersytet Opolski i Galeria Sztuki Współczesnej podpisały umowę o współpracy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski i Galeria Sztuki Współczesnej podpisały umowę o współpracy

Na zdjęciu od lewej: Prof. Bartosz Posacki, prof. Marek Masnyk, Joanna Filipczyk i Arkadiusz Wiśniewski

Umowę o współpracy sygnowały 22 lipca 2021 roku Galeria Sztuki Współczesnej i Uniwersytet Opolski. Uroczyste spotkanie odbyło się w Sali Senatu Collegium Maius. Swoje podpisy na dokumencie złożyli rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i dyrektorka GSW Joanna Filipczyk. Odbyło się to w obecności prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz dziekana Wydziału Sztuki dr. hab. Bartosza Posackiego, prof. UO.

- To ważny dla nas, jako dla społeczności akademickiej, moment – powiedział rektor Marek Masnyk. – Przede wszystkim jednak ważny dla dziekana Bartosza Posackiego, bowiem podpisanie umowy otwiera jeszcze szersze niż dotychczas możliwości współpracy Wydziału Sztuki z Galerią Sztuki Współczesnej. Bardzo się cieszymy, że nasze kontakty liczące już wiele lat – bo zapoczątkowane za czasów Instytutu Sztuki, który kilka lat temu przekształcił się w Wydział Sztuki - jeszcze się rozwiną.

Dziekan Wydziału Sztuki prof. Bartosz Posacki podkreślił, że faktyczna współpraca z GSW liczy już 21 lat i jest bardzo ścisła, czego dowodem choćby prezentowana właśnie w galerii wystawa prac dyplomowych tegorocznych absolwentów Wydziału Sztuki. – Teraz ta współpraca została sformalizowana symbolicznym podpisaniem umowy, co daje większe niż dotychczas możliwości obydwu stronom, jak choćby wspólne starania o granty na przeróżne projekty - dodał.

Joanna Filipczyk, dyrektorka GSW, podkreśliła, że umowa dotyczy nie tylko Wydziału Sztuki, ale wszystkich jednostek Uniwersytetu Opolskiego i obejmie obszary takie jak artystyczny, naukowy, dydaktyczny i promocyjny. – Mam nadzieję, że będą się także zawiązywać liczne przyjaźnie artystyczne na gruncie sztuki – zaznaczyła.

 - Miasto i instytucje w nim istniejące to system naczyń połączonych, a ten system tylko wtedy będzie sprawnie działał, jeśli współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami i otaczającym je środowiskiem będzie się dobrze układać – powiedział z kolei prezydent Arkadiusz Wiśniewski. – Dlatego bardzo się cieszę z podpisania tej umowy, bo pozwoli ona na jeszcze bogatsze wprowadzenie sztuki w życie miejskie.

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ


.