Simulation Week na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Simulation Week na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO

Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UO przyłącza się do obchodów Healthcare Simulation Week – Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej.

Z tej okazji w dniach 13 -17 września 2021 roku zaplanowano cykl wydarzeń w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

W centrum gościć będą różne grupy zawodowe. W naszych murach pojawią się m.in. ratownicy medyczni z SP ZOZ w Oleśnie, którzy na co dzień pracują w zespołach ratownictwa medycznego. Wezmą udział w warsztatach ze stanów nagłych w ginekologii i położnictwie, w tym przyjmowania porodu w warunkach pozaszpitalnych.

Odbędą się także warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Gościć będziemy studentów oraz dydaktyków Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Wraz ze studentami oraz dydaktykami Wydziału Nauk o Zdrowiu UO spędzą intensywne dwa dni warsztatowe z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Symulacja to metoda, która wiernie odwzorowuje rzeczywistość stwarzając możliwość zdobycia i doskonalenia umiejętności nie tylko praktycznych, ale również tych dotyczących komunikacji czy pracy w grupie. Dzięki zajęciom symulacyjnym studenci kształcący się w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej ma WNoZ mają szansę stać się profesjonalistami, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystują zdobyte podczas ćwiczeń doświadczenie.

Organizowane pod agendą Society for Simulation in Healthcare wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tego, w jaki sposób pracownicy ochrony zdrowia wykorzystują symulację do poprawy bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności świadczenia opieki zdrowotnej.

Materiał ICSM 

.