Prof. dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel z nominacją profesorską

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel z nominacją profesorską


Prof. Ewa Piechurska-Kuciel (archiwum prywatne)

Postanowieniem z 28 września 2021 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Ewie Piechurskiej-Kuciel, kierowniczce Katedry Akwizycji Języka Angielskiego Instytutu Językoznawstwa, tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. 

Prof. dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w LO nr 2 w Opolu, a od 1987 r. w Instytucie Filologii Angielskiej w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Tutaj w 1999 r. otrzymała stopień doktora, zaś w 2009 – doktora habilitowanego.

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Ewy Piechurskiej-Kuciel dotyczą akwizycji języka drugiego. Celem badań dokonywanych w obrębie tej domeny jest lepsze zrozumienie przyczyn zmiennego sukcesu w opanowaniu języka angielskiego.

Jest autorką trzech książek: The importance of being aware: Advantages of  explicit grammar study (2005), Language anxiety in secondary grammar school students (2008), The Big Five in SLA (2020) oraz współredaktorem ośmiu pozycji. Ponadto opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w wydawnictwach polskich i międzynarodowych. Wygłaszała wykłady oraz prowadziła warsztaty zarówno w regionie, jak i w różnych częściach kraju oraz zagranicą. Była kierownikiem grantu Komitetu Badań Naukowych oraz wykonawcą w grantach krajowych i międzynarodowych, a także promotorką trzech rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Opolskim oraz recenzentką w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

(b)

.