Organizacja roku akademickiego 2021/2022

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Dzień adaptacyjny: 27–30.09.2021 (poniedziałek–czwartek)

Inauguracja roku:05.10.2021 (wtorek)

Święto Uniwersytetu:10.03.2022 (czwartek) 

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2021 – 02.02.2022 okres zajęć dydaktycznych

12.11.2021 – dzień wolny od zajęć

24.12.2021 – 07.01.2022 przerwa świąteczna

03.02.2022 – 16.02.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:

03.02.2022 – egzamin z języka obcego

17.02.2022 – 23.02.2022 zimowa sesja poprawkowa

24.02.2022 – 27.02.2022 przerwa międzysemestralna

01.02.2022  (wtorek) – zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.

02.02.2022 (środa) – zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.

Do 28.02.2022 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

W dniu inauguracji roku przewidujemy tylko godziny rektorskie.

SEMESTR LETNI

28.02.2022 – 24.06.2022 okres zajęć dydaktycznych

14.04.2022 – 19.04.2022 przerwa świąteczna

02.05.2022 – dzień wolny od zajęć

17.06.2022 – dzień wolny od zajęć

25.06.2022 – 08.07.2022 sesja egzaminacyjna, w tym:

27.06.2022 – egzamin z języka obcego

01.09.2022 – 14.09.2021 sesja poprawkowa, w tym:

01.09.2022 – egzamin poprawkowy z języka obcego

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez rektora po uzgodnieniach pomiędzy samorządami studentów UO i PO na początku semestru letniego.

15.06.2022 (środa) – zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na czwartek.

22.06.2022 (środa) – zajęcia będą przeprowadzone według planu przewidzianego na piątek.

23 i 24.06.2022 (czwartek i piątek) – będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia wolne z powodu Piastonaliów.

15.09.2022 – 30.09.2022 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2021/2022.


Kalendarz akademicki 2020/2021 

Dzień adaptacyjny: 30.09.2020

Inauguracja roku: 06.10.2020

Święto Uniwersytetu: 10.03.2021

Semestr zimowy

01.10.2020 – 02.02.2021
okres zajęć dydaktycznych

02.11.2020
dzień wolny od zajęć

24.12.2020 – 08.01.2021
przerwa świąteczna

03.02.2021 – 16.02.2021
sesja egzaminacyjna, w tym:

03.02.2021
egzamin z języka obcego

17.02.2021 – 23.02.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa

24.02.2021 – 28.02.2021
przerwa międzysemestralna

W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny rektorskie.

02.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na środę.

Do 01.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr letni

01.03.2021 – 22.06.2021
okres zajęć dydaktycznych

01.04.2021 – 06.04.2021
przerwa świąteczna

04.06.2021
dzień wolny od zajęć

23.06.2021 – 08.07.2021
sesja egzaminacyjna, w tym:

23.06.2021
egzamin z języka obcego

01.09.2021 – 14.09.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym:

01.09.2021
egzamin poprawkowy z języka obcego

16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na czwartek.

22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego przewidziane na piątek.

15.09.2021 – 30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021.


.