Ellen Germain, konsul USA z wizytą na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ellen Germain, konsul USA z wizytą na UO

17 czerwca 2014 r. gościem Uniwersytetu Opolskiego była Konsul USA w Krakowie p. Ellen Germain. Okazją do wizyty było spotkanie opolskich stypendystów w USA. 

Prorektor ds. nauki i finansów prof. Janusz Słodczyk witając p. Konsul powiedział, że UO stara się zwiększyć swój udział w stypendiach do USA. Jest także zainteresowanie przyszłych wykładowców z USA, co wiąże się z rozwojem kierunków studiów anglojęzycznych w naszej Uczelni. Pani Konsul przedstawiła priorytety misji amerykańskiej w Polsce południowej oraz potrzebę promowania współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, upowszechniania różnorodności kultury amerykańskiej , wspierania tolerancji we wszystkich sferach. 

1
2
3
4
5
.