RODO/GDPR

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrach korespondencji Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Informacja dla uczestników Wydarzenia o charakterze otwartym organizowanego przez Uniwersytet Opolski. (Pobierz)

Informacja dla uczestników Wydarzenia o charakterze otwartym organizowanego przez Uniwersytet Opolski (EN). (Pobierz)

PRACA ZDALNA - ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (Pobierz) ORAZ OŚWIADCZENIE (Pobierz)


Klauzula informacyjna dla studentów (doktorantów) Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla studentów (doktorantów) Uniwersytetu Opolskiego rozpoczynających studia od 2019 r. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim (Pobierz)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Uniwersytet Opolski

Inspektor Ochrony Danych

45-040 Opole

pl. Kopernika 11a

Tel.: +48 77 452 7099

Email: iod@uni.opole.pl

www. iod.uni.opole.pl


.