RODO/GDPR

Klauzula informacyjna dla studentów (doktorantów) Uniwersytetu Opolskiego rozpoczynających studia od 2019 r. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla studentów (doktorantów) Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim (Pobierz)


Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrach korespondencji Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Informacja dla uczestników Wydarzenia o charakterze otwartym organizowanego przez Uniwersytet Opolski. (Pobierz)

Informacja dla uczestników Wydarzenia o charakterze otwartym organizowanego przez Uniwersytet Opolski (EN). (Pobierz)

PRACA ZDALNA - ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (Pobierz) ORAZ OŚWIADCZENIE (Pobierz)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zawierających umowę korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych (Pobierz)


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Uniwersytet Opolski

Inspektor Ochrony Danych

45-040 Opole

pl. Kopernika 11a

Tel.: +48 77 452 7099

Email: iod@uni.opole.pl

www. iod.uni.opole.pl

.