Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2015-2020

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2015-2020 Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego skorelowana została z zasadniczymi kierunkami rozwoju uniwersytetów w Polsce i na świecie, ale przede wszystkim z priorytetami rozwoju województwa opolskiego. Kierunki rozwoju, które zostały wyznaczone i zaakceptowane, wynikają ze światowych, europejskich i polskich uwarunkowań rozwoju cywilizacyjnego, łącząc cele unijne z preferencjami krajowymi.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego (pobierz)

.