Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki następujących dokumentów:
 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra informatyki,
 4. wykaz publikacji,
 5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka,
 6. kwestionariusz osobowy (www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc),
 7. list referencyjny,
 8. oświadczenie o niekaralności (http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc)
 9. zgoda na:

 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem  Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej,

Preferowane będą osoby, które:

 1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej,
 2. znają teoretyczne i praktyczne aspekty w zakresie grafiki komputerowej, zarządzania IT lub programowania,
 3. posiadają uprawnienia pedagogiczne lub doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu informatyki,
 4. są dyspozycyjne.

Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie praktycznych umiejętności w zakresie specjalności informatycznej, którą  kandydat zajmuje się naukowo.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Termin składania podań upływa 12 września 2017 r.

Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty zostaną zwrócone kandydatom pocztą.   

.