Wielki Bal Absolwenta Wydziału Ekonomicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wielki Bal Absolwenta Wydziału Ekonomicznego

Wszystkich absolwentów Wydziału Ekonomicznego zaprasza do wspólnej zabawy dziekan prof. dr hab. Stanisława Sokołowska. Spotkanie organizowane jest z okazji 25-lecia wydziału.

Bal rozpocznie się 25 listopada o godz. 19 w karczmie „Zagłoba” przy ulicy Strzeleckiej 80 C w Opolu. Cena biletu to 170 zł, rezerwacji można dokonywać pod adresem www.we.uni.opole.pl/bal; tu także dostępne są wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa w balu.

Wcześniej, bo od godziny 12 do 15, możliwe będzie zwiedzanie Wydziału Ekonomicznego i wzięcie udziału w spotkaniu absolwentów (sala nr 33).   

  

.