Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli

„Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”– to myśl przewodnia jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowo - dydaktycznej profesor Barbary Kubis - historyka, dydaktyka i wychowawcy kilku pokoleń nauczycieli historii. Uroczystość odbyła się 27 października 2017 roku w Villa Academica.
W tym szczególnym dniu jubilatce towarzyszyła rodzina, znajomi, przyjaciele, współpracownicy, przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce oraz wychowankowie, których wspólnym mianownikiem jest bez wątpienia sympatia i szacunek do pani profesor oraz pasja do historii, w wielu przypadkach zaszczepiona właśnie przez jubilatkę.  

Podczas uroczystości pani profesor usłyszała wiele ciepłych słów, podziękowań za swą pracę oraz życzeń skierowanych przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Opolskiego – prof. Marka Masnyka, dziekana Wydziału Nauk Społecznych – prof. Janusza Dorobisza, dyrektora Instytutu Historii – prof. Tomasza Ciesielskiego oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Małgorzatę Szeląg. Na ręce profesor Barbary Kubis zostały również złożone uroczyste gratulacje od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezesa Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Toruniu oraz redaktora naczelnego „Wiadomości Historycznych”.

Laudację na cześć dostojnej jubilatki wygłosił prof. Adam Suchoński, mistrz i mentor opolskich dydaktyków oraz sława polskiej dydaktyki historii. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wręczenie pani profesor księgi „Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej”,
w której ponad 40 autorów postanowiło opublikować swoje teksty, obrazujące różnorodność
i wszechstronność zainteresowań naukowych Barbary Kubis.


Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
Profesor Barbara Kubis - nauczycielka nauczycieli
.