„Nowy, wspaniały uniwersytet?"- debata na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  „Nowy, wspaniały uniwersytet?"- debata na UO

Dyskusja będzie dotyczyć przyszłości uczelni (przede wszystkim regionalnych) wobec projektu Ustawy 2.0. Jej uczestnicy spotkają się 10 listopada w Collegium Maius, pl. Kopernika 11, w Sali Senatu  o godz.11.

Debata jest kontynuacją dyskusji środowiska akademickiego wokół projektu nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Dostrzegając niekorzystne dla regionalnych uczelni rozwiązania zawarte w projekcie, we współpracy z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej również pracownicy Uniwersytetu Opolskiego postanowili zastanowić się nad przyszłością polskich uczelni wyższych.

Program debaty:

Panel I - godz. 11 - 12.30

1. Słowo wprowadzające – Aleksander Temkin, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

2. Wokół roli i misji uniwersytetów regionalnych; znaczenie ośrodków akademickich dla regionu - przewodniczący RM Opola Marcin Ociepa; prof. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO.

3. Zarządzanie i finansowanie uczelni w projekcie Ustawy 2.0 - prof. Jerzy Żyżyński, Rada Polityki Pieniężnej, prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

4. Dyskusja.

Panel II godz. – 13 - 14.30

1. Prawa studenta i doktoranta w świetle nowych regulacji Ustawy 2.0 – student i doktorant jako klient czy petent?  - mgr Monika Helak, KKHP, mgr Jacek Pakuła, dr Wojciech Opioła, Instytut Politologii UO.

2. Dyskusja.

.