Umowa pomiędzy UO a Uniwersytetem Języków Obcych w Dalian podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa pomiędzy UO a Uniwersytetem Języków Obcych w Dalian podpisana

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w Sali Senatu 1 grudnia 2017 r. Ze strony chińskiej uczelni podpis złożyła prof. Liu Hong - prezydent (rektor) Uniwersytetu Języków Obcych w Dalian, ze strony Uniwersytetu Opolskiego rektor prof. Marek Masnyk.

Umowa przewiduje między innymi wymianę kadry naukowej i studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami. – Jest już decyzja, że na uczelni w Dalian, nastawionej na kształcenie w zakresie języków obcych rozpocznie się nauczanie także w zakresie języka polskiego i my jako uczelnia zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tym projekcie, do tworzenia w Dalian ośrodka polonistyki – powiedział prof. Janusz Słodczyk, prorektor do spraw nauki i finansów.

Rektor prof. Marek Masnyk podkreślił, że Uniwersytet Opolski rozwija współpracę międzynarodową w wielu kierunkach, a jednym z  najbardziej obiecujących są właśnie Chiny. -  Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z dzisiejszego porozumienia, z podpisania umowy – mówił. – Szersze jej rezultaty będą zapewne widoczne za kilka lat, jednak ogromnie ważne jest to, że nasze kontakty z Chinami, zapoczątkowane jeszcze w kadencji poprzedniego rektora prof. Stanisława S. Nicieji są coraz szersze i obejmują coraz to nowe chińskie uczelnie, czego przykładem była niedawna wizyta delegacji UO w Chinach, na kilku tamtejszych uniwersytetach.

Prof. Liu Hong - rektor Uniwersytetu Języków Obcych w Dalian zabierając głos podziękowała za wspaniałe  przyjęcie w Opolu i na Uniwersytecie Opolskim, podkreśliła także, że ma nadzieję na doskonałą współpracę obu uczelni, która zaowocuje działaniami nad nowymi kanałami komunikacji i porozumienia, co jest niezbędne przy pracy nad zainicjowanym przez Chiny wielkim międzynarodowym infrastrukturalnym projektem, jakim jest nowy Jedwabny Szlak. Bez znajomości języków, kultur krajów przy nim pracujących jego realizacja byłaby bardzo utrudniona. Umowa pomiędzy uczelnią w Dalian a Uniwersytetem Opolskim ma służyć m.in. poszerzaniu wzajemnej wiedzy o obu krajach i pogłębianiu znajomości ich języków.   

Po podpisaniu umowy nastąpiła wymiana podarunków. Prof. Liu Hong otrzymała od rektora Masnyka piękny egzemplarz opolskiej  porcelany – okazały talerz, a w rewanżu profesor dostał elegancki szal z chińskiego jedwabiu, który pani rektor od razu założyła mu na szyję, a który obecni na uroczystości uznali za symbol działań na rzecz Jedwabnego Szlaku.

W ramach wizyty chińskiej delegacji na UO odbyły się także rozmowy robocze pomiędzy przedstawicielami Wydziału Filologicznego UO a gośćmi z Dalian. Przewodniczyła im dziekan WF prof. Joanna Czaplińska.  

Wymiana studentów pomiędzy UO a uczelnią w Dalian  rozpocznie się w przyszłym roku od kilku-, a potem kilkunastoosobowych grup młodych ludzi.

W skład chińskiej delegacji weszły także: prof. Li Fan - szefowa biura współpracy międzynarodowej, jednocześnie szefowa biura administracyjnego Instytutów Konfucjusza DUFL oraz prof. Liu Feng-guang - dziekan anglistyki DUFL.


10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
.