Zmarł prof. Andrzej Ciuk

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł prof. Andrzej Ciuk

Z ogromnym żalem informujemy, że 2 grudnia 2017 roku zmarł dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2012-2016 oraz dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej UO w latach 1993-2012. 

Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Ciuka koncentrowały się na zagadnieniach związanych z literaturoznawstwem brytyjskim, kulturoznawstwem krajów anglojęzycznych, historią Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, interesował się poezją angielską końca XIX i początku XX wieku, kulturą popularną krajów anglojęzycznych po II wojnie światowej oraz anglojęzyczną literaturą postkolonialną.

 Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał liczne nagrody od rektora Uniwersytetu Opolskiego, a także w 2009 roku Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Prof. Andrzej Ciuk (1949 - 2017) swoją długoletnią karierę zawodową związał praktycznie w całości z opolską anglistyką.

Po magisterium uzyskanym w 1974 roku w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął pracę jako lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Kiedy w październiku 1978 roku powstał Zakład Filologii Angielskiej prof. Ciuk rozpoczął w nim pracę w charakterze asystenta. Był drugim (po zmarłej w listopadzie bieżącego roku dr Annie Monkiewicz) pracownikiem (już wtedy) Instytutu Filologii Angielskiej, który uzyskał stopień naukowy doktora za rozprawę poświęconą Królowi Arturowi i rycerzom Okrągłego Stołu w poezji wiktoriańskiej. Obrona doktoratu odbyła się w roku 1984 w Uniwersytecie Łódzkim. Po śmierci prof. Mariana Adamusa w 1993 roku, dr Andrzej Ciuk objął stanowisko dyrektora Instytutu. Był to chyba najtrudniejszy moment w historii opolskiej anglistyki. Na szczęście już w następnym roku dr Ciuk habilitował się na UAM w Poznaniu, a podstawą do jego usamodzielnienia się była monografia poświęcona poezji gregoriańskiej. Stanowisko profesora nadzwyczajnego  Uniwersytetu Opolskiego Andrzej Ciuk otrzymał w roku 1996, a dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej pozostał aż do 2012 roku.

Pod Jego przewodnictwem Instytut rozwijał się bardzo dynamicznie, pozyskując do współpracy naukowców cieszących się międzynarodowym autorytetem, takich jak językoznawca prof. Gerhard Nickel z Uniwersytetu w Stutgarcie i jeden z czołowych konradologów prof. Zdzisław Najder. Przede wszystkim jednak prof. Ciuk dbał o rozwój miejscowej kadry, umożliwiając jej publikacje artykułów naukowych w redagowanych przez siebie od 1995 roku „Zeszytach Naukowych Filologii Angielskiej”, do których pozyskiwał uznanych recenzentów z wiodących ośrodków akademickich w kraju. Oprócz tego redagował tom poświęcony twórczości Josepha Conrada, którego współautorami był międzynarodowy zespół badaczy oraz dwutomową pracę wydaną w Anglii pt. „Przestrzeń w wymiarze kulturowo-literackim i językowym”. W czasie kadencji prof. Andrzeja Ciuka na stanowisku dyrektora Instytutu doktoryzowało się 15 pracowników, a ośmiu uzyskało habilitacje anglistyczne. W tym samym okresie pracownicy IFA opublikowali łącznie 33 monografie naukowe z dziedziny literaturoznawstwa anglojęzycznego, kulturoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i teoretycznego.

Od 2012 do 2016 roku prof. Ciuk piastował odpowiedzialne stanowisko dziekana Wydziału Filologicznego UO.

Prof. Andrzej Ciuk był życzliwym przełożonym i dobrym kolegą. Zawsze znajdował czas, by doradzić lub pomóc w potrzebie. Był powszechnie lubiany – także przez studentów.

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 grudnia 2017 o godz. 11 wystawieniem urny w nowej kaplicy na cmentarzu w Półwsi w Opolu.             

.