Dyplomatorium 2017 w Collegium Civitas

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dyplomatorium 2017 w Collegium Civitas

Dyplomy ukończenia studiów magisterskich otrzymają absolwenci politologii, w tym programu Europa Master, stosunków  międzynarodowych, zarządzania informacją w nowych mediach.

W spotkaniu udział wezmą prorektor ds. zarządzania i rozwoju Uniwersytetu Opolskiego prof. W. Piątkowska-Stepaniak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Janusz Dorobisz, z-ca dyrektora Instytutu Politologii dr Barbara Curyło, promotorzy.

Obecni będą także goście: przedstawicielka Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji dr Annette Schmitt i przedstawicielka Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon prof. Helene Tourard.

Prowadzenie: dr Ewa Skrabacz, tłumaczenie na język angielski: dr Joanna Kulska.

Nastąpi także wręczenie nagrody im. Prof. Józefa Kokota – rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu oraz wręczenie dyplomów z gratulacjami za najlepsze wyniki; w tym roku osiągnęli je Daria Placek (ZIwNM) i Karolina Syga (SM).

Uroczystość zakończy hymn akademicki "Gaudeamus igitur" oraz  rzut biretami i wspólne zdjęcie przed Collegium Civitas.

.