Opolsko – trewirska grupa w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opolsko – trewirska grupa w Opolu

Projekt „Różnorodność kulturowa Śląska w języku, literaturze i tradycjach” trwa w dniach 8 – 15 maja 2018 r. i ma na celu wspólne poznanie i udokumentowanie przez studentów szkół wyższych Trewiru oraz Instytutu Filologii Germańskiej UO różnych - zarówno historycznych jak i aktualnych - aspektów i wymiarów kultury polskiej, niemieckiej, śląskiej oraz żydowskiej.

Pierwszym przystankiem w tej kulturoznawczej podróży było Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie opolsko – trewirska grupa  -  poza obcowaniem z opolskim folklorem – zaznajomiła się z innym wymiarem śląskiej różnorodności kulturowej, tj. z kulinariami polskimi i opolskimi.

Wielokulturowość śląska z perspektywy literackiej została zobrazowana na przykładzie urodzonego w górnośląskich Łubowicach i zmarłego w Nysie Josepha von Eichendorffa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiej poezji romantyzmu. Podczas pobytu w łubowickim Centrum Eichendorffa studenci zaznajomili się również z postacią urodzonego na Śląsku niemiecko – żydowskiego pisarza Arnolda Zweiga.

Ponadto uczestnicy projektu odwiedzili Cmentarz Żydowski w Opolu oraz opolskie Archiwum Państwowe, gdzie grupa studentów wzięła udział w warsztatach z transkrypcji starego pisma niemieckiego.

Projekt jest realizowany pod kierunkiem pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Filologii Germańskiej UO: dr Marioli Majnusz-Stadnik i mgr Agnieszki Klimas. Opiekę organizacyjną sprawuje wicekanclerz UO mgr inż. Andrzej Kimla. Wsparcie finansowe: Jugendwerk.  

.