„Rozwój technologiczny czasopisma naukowego”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Rozwój technologiczny czasopisma naukowego”

Biblioteka Główna UO zaprasza redaktorów czasopism i książek oraz wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Opolskiego na wykład dr Ewy Rozkosz  pt. „Rozwój technologiczny czasopisma naukowego”.

Dr Ewa A. Rozkosz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ewaluacją nauki, w tym dokumentacją i oceną osiągnięć jednostek oraz pracowników nauki, wykorzystaniem metod naukometrycznych w ocenie oraz komunikacją naukową. Realizuje badania naukowe z zakresu ewaluacji nauki w ramach projektów grantowych: Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii oraz Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce. Jest członkinią grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowanych zapraszamy w środę 23 maja o godz. 11 do Sali Senatu UO w gmachu Collegium Maius, Opole, Pl. Kopernika 11

 

.