Milion złotych dla USK od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Milion złotych dla USK od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości

Umowę podpisano 17 maja 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Ze strony naszej uczelni sygnowała ją prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarządzania i rozwoju, ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak - dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, przewodniczący zespołu do weryfikacji wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

- Te pieniądze to niezwykle istotny zastrzyk gdy chodzi o modernizację Zakładu Medycyny Sądowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, który to zakład będzie ośrodkiem referencyjnym naszego uniwersytetu – mówi Marcin Miga, wicekanclerz UO. – Uruchamiamy natychmiast procedurę przetargową na projekt inwestycji, a faktyczne prace ruszą – mamy taką nadzieję – już w lipcu.

Wartość projektu to blisko 3,1 mln zł, z czego 1 mln dofinansowania pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny wynosi 2,1 mln zł  i stanowi wkład rzeczowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (uczelnia jako taka nie dofinansowuje tego zadania).

Z godnie z założeniem projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Zakładzie Medycyny Sądowej USK przeprowadzony zostanie remont i modernizacja, uwzględniająca doposażenie zakładu i przekształcenie go w Zakład Medycyny Sądowej - Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego (ZMS - ROUO). Utworzenie referencyjnego ośrodka jest przedsięwzięciem kliniczno-szkoleniowym USK i UO. Planowane prace  mają dostosować już istniejącą bazę do potrzeb lekarzy i pracowników organów państwa, bezpośrednio wspierających osoby pokrzywdzone, które doznały urazów, często nabytych podczas zdarzeń mających charakter przestępczy.

 „(…) Zakład Medycyny Sądowej – Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego w zakresie usług świadczonych w toku postępowania karnego dąży do odkrycia prawdy, a zarazem pragnie służyć praworządności. W realizacji tych celów ośrodek wykorzystuje wszystkie dostępne metody i techniki, które swoje źródła mają w różnorodnych dziedzinach z zakresu medycyny, biologii i toksykologii, a zmodernizowany i doposażony obiekt będzie miał szansę na kontynuowanie swojej dotychczasowej działalności, a także na podjęcie nowej i szerszej współpracy z organami państwa w zakresie sekcji sądowo-lekarskich i obdukcji w powiązaniu z zadaniami szkoleniowymi, dydaktycznymi i działalnością naukowo-badawczą w dyscyplinie medycyny i prawa” – czytamy we wniosku, jaki USK i UO skierowały do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

CZYTAJ WIĘCEJ

1
2
3
.