Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obradowała na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obradowała na UO

Goście spotkali się 19 czerwca 2018 r. w Sali Plafonowej, gdzie przywitała ich prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego, przewodnicząca Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

- To dla nas honor, że możemy spotkać się w murach uniwersytetu, że możemy powitać państwa tutaj – powiedziała prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. – Po raz pierwszy spotykamy się w tym miejscu, by podzielić się naszymi doświadczeniami i naszą wiedzą. Jest to tym ważniejsze, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest placówką na szóstym poziomie referencyjnym, jedyną taką w regionie i staje się odpowiedzialną i profesjonalną bazą dydaktyczną dla studentów medycyny na naszej uczelni, placówką wchodzącą w szeroko rozumiane badania naukowe. Pragnę, by rada społeczna naszego szpitala była naszym głosem i sumieniem, nie tylko ciałem zatwierdzającym uchwały.  

Członkowie rady podjęli na wstępie swojego spotkania postanowienie w sprawie możliwości głosowania drogą mailową nad konkretnymi uchwałami, jeżeli zajdzie w przyszłości taka potrzeba.

Program obrad rady obejmował dwanaście punktów, z których część dotyczyła finansów szpitala. Mówili o nich dyrektor placówki Dariusz Madera oraz wicedyrektor do spraw finansowych Marek Staszewski. Podkreślono, że z większością grup zawodowych w szpitalu osiągnięto porozumienia płacowe, negocjowane w ostatnich czasach.

Mowa była także o inwestycjach w szpitalu, związanych z wykorzystywaniem środków unijnych i realizowaniem odpowiednich programów w tej kwestii.

- Podejmujemy wiele działań organizacyjnych dotyczących tworzenia jednostek i przekształcania ich pod kątem obecności u nas studentów medycyny – mówił dyrektor madera. – W najbliższy piątek (22 czerwca 2018 r.) otwieramy uroczyście hybrydową salę operacyjną, której posiadanie było marzeniem naszych lekarzy.

W najbliższych planach jest remont szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziału okulistycznego; tego drugiego pod kątem możliwości przeprowadzania większej niż do tej pory liczby zabiegów usuwania zaćmy.

Dyrektor Staszewski podkreślił także, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny pozyskał od Narodowego Funduszy Zdrowia dodatkowe środki w uznaniu za kilka certyfikatów jakości nadanych przez ogólnopolskie organizacje.

Podkreślano też starania o ciągłe pozyskiwanie profesjonalnej kadry medycznej, co wiąże się m.in. z planowanym organizowaniem klinik.  

W posiedzeniu Rady Społecznej USK wzięli także udział przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szpitala.

Rada Społeczna UKS na kadencję 2017-2021:

1.      Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak  - przedstawicielka rektora, przewodnicząca

2.      Marek Kuciński – przedstawiciel Ministra Zdrowia

3.      Arkadiusz Szymański – przedstawiciel Wojewody Opolskiego

4.      Roman Kolek – przedstawiciel Samorządu Województwa Opolskiego

5.      Marek Dryja – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

6.      Elżbieta Duda – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu

7.      Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala – przedstawiciel Senatu UO

8.      Dr Piotr Zamelski – przedstawiciel Senatu UO

9.      Arkadiusz Wiśniewski – przedstawiciel Senatu UO

10.  Marcin Miga – przedstawiciel Senatu UO

11.  Grzegorz Sawicki – przedstawiciel Senatu UO

    

3
3
3
.