Zwiększony limit na nowy kierunek – pedagogikę specjalną

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zwiększony limit na nowy kierunek – pedagogikę specjalną

Pedagogika specjalna to studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych.

Pedagogika specjalna jest dyscypliną, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i wymagają pomocy specjalistycznie przygotowanej kadry. Absolwent pedagogiki specjalnej  jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Program kierunku pedagogika specjalna zapewnia absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprawnienia pedagoga specjalnego.

Pod koniec drugiego semestru studenci wybierają jedną z trzech oferowanych  specjalności:

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych.

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

Wszystko o kierunku pedagogika specjalna znajdziesz tutaj

.