Kobieca historia wojen. Studentki z Japonii na warsztatach

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kobieca historia wojen. Studentki z Japonii na warsztatach


Uniwersytet Opolski gościł grupę studentek z naszej partnerskiej uczelni, koledżu Kobe w Japonii.

Celem wizyty był udział w warsztacie przeprowadzonym przez socjolożkę dr. Annę Czerner, która przygotowała interaktywne zajęcia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, zatytułowane "Czy wojna to męska rzecz? Jak muzealia opowiadają historie wojenne kobiet". Studentkom towarzyszyli praktykanci z Sekcji Międzynarodowych Programów Studiów. Wspólnie odwiedzili zamek w Mosznej, Muzeum Wsi Opolskiej, Radio Opole i biuro wojewody. Ponadto studentki wraz z opiekunką prof. Yolandą Tsuda uczestniczyły w spotkaniu w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, podczas którego rozmawiano o naszej uczelni i dalszej współpracy.

Były to trzecie warsztaty i trzecia grupa Japonek zaproszona przez dr. Błażeja Chorosia z Instytutu Politologii UO, który każdego lata organizuje warsztaty na różne tematy społeczne. Prof. Yolanda Tsuda, opiekunka przyjeżdżających studentek, zajmuje się studiami na temat kwestii globalnych, migracji i relacji genderowych.

Koledż Kobe utworzony w 1875 roku jest żeńską szkołą wyższą, a niedawno rozpoczął inny wspólny projekt z UO w ramach programu Erasmus+. Dlatego też ze studentkami spotkali się również dr Michał Wanke, dr Stankomir Nicieja i dr Barbara Curyło – wszyscy na różnych polach wspierający proces wymiany międzynarodowej i umiędzynarodowienia UO.
Już w tym roku akademickim spodziewamy się wizyty dydaktycznej profesora z Kobe.

Wizyta odbyła się w dniach 11-13 sierpnia 2018 r.

.