RODO/GDPR

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrach korespondencji Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla studentów (doktorantów) Uniwersytetu Opolskiego. (Pobierz)

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim (Pobierz)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Uniwersytet Opolski

Inspektor Ochrony Danych

45-040 Opole

pl. Kopernika 11a

Tel.: +48 77 452 7099

Email: iod@uni.opole.pl

www. iod.uni.opole.pl


.