Uniwersytet Opolski szuka miejsc praktyk dla studentów z uczelni partnerskich

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski szuka miejsc praktyk dla studentów z uczelni partnerskich

UO jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Pozyskaliśmy właśnie bardzo duży grant na mobilność akademicką. Część projektu poświęcona jest współdziałaniu z rynkiem pracy i latem przyszłego roku staże w Opolu będą odbywać studenci z uczelni partnerskich spoza Unii Europejskiej, z Albanii, Iranu i Izraela. Opolscy studenci z kolei wyjadą praktykować do tego ostatniego kraju.

 Pracodawcy z Opola do końca października 2018 r. mogą zgłosić chęć współpracy z Uniwersytetem Opolskim w zakresie przyjęcia na staż latem 2019 roku. W zależności od kraju pochodzenia studenta długość stażu waha się od 70 do 90 dni i dotyczy dziedzin takich jak: języki obce, nauki społeczne, humanistyczne, sztuka i rolnictwo. Praktykę zorganizować więc można na przykład na stanowiskach wymagających kompetencji menadżerskich, specjalistycznych językowych, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, badaniach i rozwoju, działach kreacji oraz specjalistycznych rolniczych. Językiem stażu będzie - rzecz jasna - angielski.

Projekt jest w pełni sfinansowany ze środków Erasmus+ i pokrywa koszty utrzymania i kieszonkowe stażysty oraz koszty jego podróży. Dokumentację stażu sporządzi uczelnia, roztoczy też nad studentem opiekę. Formalności po stronie pracodawcy zminimalizowano.

Listę firm potencjalnie zainteresowanych przyjęciem na staż tworzy Akademickie Centrum Karier UO. Łącznie do Opola przyjedzie sześciu stażystów, dlatego liczba instytucji, które zrealizują staże jest ograniczona.

Deklaracje chęci współpracy można składać oraz szczegółowe informacje uzyskać pod nr  telefonu 77 452 7054  i e-mailowo kariera@uni.opole.pl.

 

 

.