Ciekawa konferencja i wielki jubileusz prof. Feliksa Pluty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ciekawa konferencja  i wielki jubileusz prof. Feliksa Pluty

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe Śląska", organizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, połączona z jubileuszem prof. Feliksa Pluty, który 27 listopada 2018 r. ukończy 90 lat.

Uroczystość jubileuszową prof. Pluty zaplanowano na 14 listopada na godz. 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Prof. Feliks Pluta to filolog polski, specjalizujący się w dialektologii i językoznawstwie, nauczyciel akademicki, związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu, długoletni dziekan Wydziału Filologiczno - Historycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej. 

27 maja 2011 roku odbyła się na naszym uniwersytecie niezwykła uroczystość - akt odnowienia doktoratu pierwszego w historii uczelni doktora: właśnie profesora Feliksa Pluty. Obronił on swoją pracę na opolskiej WSP 11 maja 1961 roku. Napisał ją pod kierunkiem prof. Stanisława Rosponda.

Ponad siedem lat temu, w obecności senatu uczelni prof. Pluta wysłuchał laudacji na swoją cześć. - Odnowienie doktoratu to wyraz najwyższego uznania ze strony macierzystej uczelni - mówiła wówczas prof. Ewa Malinowska, laudatorka. - Profesor Feliks Pluta jest pierwszym, którego w ten sposób honorujemy. Jest jednym z pionierów tworzących opolską uczelnię, poświęcił jej swoje najlepsze lata. Profesor zawsze potrafił tworzyć atmosferę dobrej pracy, umiał docenić każdego współpracownika, ma bowiem rzadki dar przyjaznego obcowania z ludźmi, a jego pogoda ducha, życzliwość, umiejętność rozładowywania sytuacji konfliktowych uśmiechem i dowcipem sprawiają, że cieszy się wielkim uznaniem, sympatią i szacunkiem swoich uczniów.

Na jubileuszu profesora 14 listopada 2018 r. będą obecni liczni goście, w tym przedstawiciele władz uczelni, współpracownicy, przyjaciele, rodzina. Laudację wygłosi prof. dr hab. Bogusław Wyderka.

W programie dwudniowej konferencji pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe Śląska" znajdą się m.in. tematy takie jak: „Gwara śląska w roli języka literackiego”, „Krajobraz kulturowy Kresów Wschodnich we wspomnieniach mieszkańców Dolnego Śląska”, „Od kultury ludowej do popkultury w książkach kucharskich na Górnym Śląsku” czy „Dawne karczmy w powiecie strzeleckim i ich bywalcy. O pijaństwie na Śląsku dwugłos historyczno-filologiczny”.

Szczegółowy program konferencji znajdziesz TUTAJ

.