Kończy się projekt „Logiczny uczeń”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kończy się projekt „Logiczny uczeń”

W maju zakończą się niezwykle ciekawe projekty edukacyjne realizowane przez pracowników Instytutu Filozofii UO. Projekty te skierowane były do uczniów dawnych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola, a także z Gminy Dobrzeń Wielki oraz z miasta Rydułtowy w woj. śląskim.

Oba projekty miały swój początek we wrześniu 2017 roku, a zakończą się w maju 2019 r. Do projektów o nazwach „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego” oraz „Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jako III misja Uniwersytetu Opolskiego”  przystąpiło w sumie 456 uczniów, w tym 220 z dawnych gimnazjów (PG1, PG4, PG5, PG7, Gimnazjum TAK, SJG WSERO – z Opola) i 236 z liceów ogólnokształcących (PLO I, PLO II, PLO III - z Opola, LO Dobrzenia Wielkiego i LO w Rydułtowach).

W ramach pozyskanych środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w wysokości ponad 132 tys. zł), w każdej grupie uczniów  (maksymalnie 20-osobowej)  przeprowadzane zostały 30 godzinne zajęcia fakultatywne, rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe związane z: krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką.

Podczas zajęć stosowano głównie metody aktywizujące, metody coachingowe, które  pozwalają na realizację celów takich jak  pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania, wykształcenie umiejętności poprawnej argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem  różnych punktów widzenia.

Takie umiejętności przydadzą się każdemu uczniowi, niezależnie od wybranego profilu klasy czy przyszłego zawodu. Zajęcia były prowadzone głównie przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną. Każdy uczeń uczestniczący aktywnie w zajęciach otrzymał certyfikat, który może być przydatny w trakcie dalszej ścieżki edukacyjnej (studiowania).

Jak informuje dr hab. Robert Sochacki, prof. UO tematyka prowadzonych zajęć (inna dla liceów i dla gimnazjów) została bardzo wysoko oceniona przez dwóch niezależnych recenzentów. Zajęcia prowadzone w liceach oscylowały także (oprócz tematyki logicznej) wokół zagadnień związanych z etyką.

Na zdjęciu głównym: uczniowie III LO w Opolu z prowadzącą zajęcia prof. Iwoną Alechnowicz-Skrzypek.

 

1
4
4
4
.