Kursy do wyboru

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kursy do wyboru

Rejestracja

  • I termin 05.12.2016 (3 dni - rejestracja elektroniczna)
  • II termin 12.12.2016 (3 dni - rejestracja elektroniczna)
  • III termin 09.01.2016 (3 dni - rejestracja indywidualna u Koordynatora)
Dla studentów studiów niestacjonarnych wymiar godzin zajęć kursów ogólnouczelnianych ustala się na poziomie 60% wymiaru godzin na studiach stacjonarnych (zgodność z Uchwała Senatu UO NR 83/2012-2016 i decyzją Rektora ds. kształcenia i studentów).

Rejestracja odbędzie się pod adresem: usosweb.uni.opole.pl

UCZELNIANY KOORDYNATOR ECTS

dr Agnieszka Rombel - Bryzek
email: agarombel@uni.opole.pl
tel. +48 77 401 60 48


Kursy do wyboru na poszczególnych wydziałach