Dział Techniczny

45- 052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt:
tel. 77 452 70 50, fax 77 452 70 40Inwestycje
tel. 77 452 70 40; fax 77 452 70 40Remonty
e-mail: inwest@uni.opole.pl
e-mail: dt@uni.opole.pl

Kierownik Działu Technicznego
mgr Andrzej Witek

tel. 77 452 70 41; fax 77 452 70 40;
e-mail: witeka@uni.opole.pl
e-mail: dt@uni.opole.pl

Z-ca kierownika Działu Technicznego
Adam Mazurkiewicz
tel. 77 452 70 40; fax 77 452 70 40;

Z-ca kierownika Działu Technicznego ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Andrzej Lamenc
tel. 77 452 70 48; fax 77 452 70 40;
e-mail: alamenc@uni.opole.pl
e-mail: inwest@uni.opole.pl

Specjalista ds. budowlanych
Witold Brzeziński
tel. 77 452 70 50; fax 77 452 70 40;
e-mail: inwest@uni.opole.pl

Główny Energetyk
mgr inż. Włodzimierz Cichy
tel. 77 452 70 49, fax 77 452 70 40
e-mail: wcichy@uni.opole.pl

Technik ds. sanitarnych
Zbigniew Kozłowski
tel. 77 452 70 50, fax 77 452 70 40
e-mail: zkozlowski@uni.opole.pl

Zaopatrzenie
Jarosław Rosiak
tel. 77 452 70 40, fax 77 452 70 40
e-mail: jrosiak@uni.opole.pl

Specjalista w Dziale Technicznym

mgr Agata Strząbała
tel. 77 452 70 40, fax 77 452 70 40
e-mail: astrzabala@uni.opole.pl