Biblioteka i biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Biblioteka i biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego

Strona WWW: www.bg.uni.opole.pl
  
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego jest największą biblioteką naukową na Opolszczyźnie. Zbiory biblioteczne liczą ponad 900 000 woluminów książek, czasopism i wydań specjalnych. W skład uniwersyteckiej sieci bibliotecznej wchodzi jedenaście bibliotek specjalistycznych, a ich zbiory odpowiadają profilom kształcenia jednostek organizacyjnych, w obrębie których zostały utworzone. Ponadto biblioteka posiada Punkt Informacji Normalizacyjnej i Patentowej, gdzie gromadzone i udostępniane są Polskie Normy. Ich zbiór liczby obecnie ponad 22 tysiące egzemplarzy.

Biblioteka oferuje dostęp do książek i czasopism zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Dzięki systemowi bibliotecznemu Aleph możliwe jest wyszukiwanie i zamawianie książek przez Internet oraz sprawdzanie stanu własnego konta bibliotecznego.

Bardzo ważnym źródłem aktualnej wiedzy są polskie i zagraniczne platformy e-booków, a także bazy danych z artykułami z czasopism. Studenci i pracownicy UO mają możliwość korzystania ze zbiorów elektronicznych poza uczelnią za pomocą specjalistycznego systemu HAN.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele cennych starodruków pochodzących z oficyn polskich i europejskich XVI-XVIII wieku, wśród których znajdują się dzieła historyczne, literackie, religijne, z zakresu biologii, prawa, geografii, matematyki, medycyny oraz zbiór rękopisów z XIX i XX wieku.

Historia Biblioteki nierozerwalnie związana jest z dziejami Uniwersytetu Opolskiego. Powstała 1 października 1951 roku. Wraz z powołaniem Uniwersytetu Opolskiego w marcu 1994 r. uzyskała status biblioteki uniwersyteckiej.

W 2001 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uhonorował Bibliotekę medalem Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego jest członkiem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udostępniając w niej nieodpłatnie użytkownikom Internetu cenne publikacje ze swoich zbiorów w formie cyfrowej.


Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-084 Opole
tel. 77 401 61 40
fax. 77 401 61 59
e-mail: library@uni.opole.pl
strona WWW: www.bg.uni.opole.pl

.