W Uniwersytecie Opolskim funkcjonuje społeczna inspekcja pracy

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych pracowników Uniwersytetu Opolskiego funkcjonuje w Uniwersytecie społeczna inspekcja pracy. Inspekcję tworzy zakładowy społeczny inspektor pracy, który reprezentuje interesy wszystkich pracowników Uniwersytetu.

Społeczny inspektor pracy ma prawo (między innymi):

· kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;

· kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, urlopami i czasem pracy, świadczeniami z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

· brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

· brać udział w analizowania przyczyn powstawania wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;

· informować pracodawcę o nieprzestrzeganiu w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz uprawnień pracowniczych;

· wydawać pracodawcy zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień;

· zwracać uwagę pracownikom na obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami sprawującymi nadzór i kontrolę warunków pracy.

Od marca 2018 r. funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy w Uniwersytecie Opolskim pełni dr Andrzej Drzewiecki z Wydziału Prawa i Administracji UO.

W każdym czasie możecie się Państwo zwracać do społecznego inspektora pracy z problemami czy sugestiami, które mieszczą się w zakresie jego kompetencji. W tym celu proszę kontaktować się drogą mailową pisząc na adres: adrzewiecki@uni.opole.pl. Spotkanie ze społecznym inspektorem pracy jest zawsze możliwe po wcześniejszym umówieniu się.    
.