Potencjał intelektualny Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski jest uczelnią o ogromnym potencjale badawczym. W odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie rynku, realizuje wiele projektów, a wzrost liczby komercjalizowanych technologii jest jednym z najważniejszych celów uniwersytetu.

Głównym obszarem w zakresie funkcjonowania uczelni, jest współpraca z przedsiębiorcami.

Uniwersytet Opolski składa się z dwunastu prężnych wydziałów, które współpracują z innymi jednostkami uczelni, tworząc dynamiczny, nowoczesny oraz wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.


.