Studenci

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci

Ważne!

Kwestura Uniwersytetu Opolskiego informuje, iż z dniem 21.12.2018 r. nastąpi zamknięcie rachunków bankowych dedykowanych do obsługi płatności za zakwaterowanie w Domach Studenta, prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. Powyższe dotyczy następujących rachunków bankowych:

 1. Rachunek prowadzony do obsługi płatności dla zakwaterowanych w DS Kmicic nr 30 1090 2138 0000 0001 1240 1593
 2. Rachunek prowadzony do obsługi płatności dla zakwaterowanych w DS Mrowisko nr 94 1090 2138 0000 0001 1240 1605
 3. Rachunek prowadzony do obsługi płatności dla zakwaterowanych w DS Spójnik nr 35 1090 2138 0000 0001 1240 1600

Tym samym opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta od 21.12.2018 r. winny być dokonywane wyłącznie na indywidualne numery rachunków bankowych, wygenerowanych w systemie USOSWeb.

Kierunki studiów

Sprawy studenckie

Studia

 • Regulamin studiów określa prawa i obowiązki studentów.
 • Organizacja roku - rozpoczęcie i zakończenie semestrów, terminy sesji, dni wolne.
 • Stypendia - wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.
 • Program ERASMUS+ - międzynarodowa współpraca szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę.
 • Information for foreign students - informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.
 • Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Opłaty za studia - wszystkie informacje na temat płatności za studia.
 • Kursy zmienne ogólnouczelniane - kursy oferowane przez Wydziały UO dla wszystkich studentów Uniwersytetu Opolskiego, realizowane zgodne z harmonogramem studiów każdego kierunku. Karty przedmiotów dostępne są po zalogowaniu do systemu USOSweb. Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane odbywa się w pierwszym tygodniu czerwca (w przypadku rejestracji na semestr zimowy następnego roku akademickiego) oraz w pierwszym tygodniu grudnia (w przypadku rejestracji na semestr letni danego roku akademickiego).
 • ECTS - informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.
 • Języki obce - Studium Języków Obcych, zasady zapisów na lektoraty, zasady nauki i zaliczania kursów języków obcych na Uniwersytecie Opolskim.
 • Sport - Studium Wychowania Fizycznego.
 • Praktyki Studenckie - Obszar Praktyk Studenckich.

Osoby z niepełnosprawnościami

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

 • Kampus UO - adresy, telefony, informacje na temat akademików, spraw związanych z mieszkaniem na kampusie uniwersyteckim.
 • Sieć ASKUO - akademicka sieć komputerowa - sprawy związane z dostępem do Internetu na kampusie.
 • eduroam - internet bezprzewodowy na terenie UO.

Dla studentów

.