Projekt NAWA „Kompetentny student – doświadczony absolwent”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Projekt NAWA „Kompetentny student – doświadczony absolwent”

Spotkanie inaugurujące projekt NAWA „Kompetentny student – doświadczony absolwent”, połączone z podpisaniem porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Kosowie (pozostali partnerzy współpracują już z UO) miało miejsce 9 stycznia 2020 r. w rektoracie Uniwersytetu Opolskiego. Wzięli w  nim udział przedstawiciele wszystkich partnerskich instytucji, a są to: Uniwersytet Maltański, Uniwersytet w Leuven, Belgia, Uniwersytet Haxhi Zeka w Kosowie, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, Czechy i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Pierwsze robocze spotkania w ramach projektu odbywały się w dniach 7-11 stycznia. Koordynatorem przedsięwzięcia (w ramach grantu NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe) jest Uniwersytet Opolski.

O co chodzi w projekcie  

Projekt jest odpowiedzią na współczesne wyzwania międzynarodowego rynku pracy, a także potrzebę wypracowania nowej formuły budowania kompetencji studentów i jej  przetestowania w warunkach praktycznych. Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych dla rynku pracy poprzez udział studentów w warsztatach międzynarodowych, wykonywanie zadań praktycznych w grupie wielokulturowej, udział w wizytach  studyjnych w międzynarodowych  firmach.

W projekcie wezmą udział studenci kierunków ekonomicznych pierwszego stopnia; 45 studentów z pięciu krajów będzie uczestniczyć w programie rozwoju kompetencji w trakcie trzech ostatnich semestrów studiów, tuż przed wejściem na rynek pracy. Budowanie świadomości i kompetencji studentów odbywać się będzie w ramach wspólnie realizowanych przedsięwzięć dydaktycznych, przy czym każde z nich będzie dla studentów okazją do spotkania się z inną kulturą biznesową kraju goszczącego (cztery wyjazdy zagraniczne połączone z udziałem w wykładach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych u pracodawców z kraju goszczącego).

W trakcie projektu studenci będą również współorganizowali wydarzenie na terenie własnego kraju dla pozostałych partnerów, co pozwoli im rozwinąć kompetencje organizacyjne w kontekście współpracy międzynarodowej.

Studenci pracują z trenerami w trzech międzynarodowych grupach 15-osobowych. Pomiędzy warsztatami pracują na platformie e-learningowej. Uczestniczą też w certyfikowanym webinarium z zakresu specjalistycznego języka angielskiego.

Rekrutacja rusza 20 stycznia 2020 r.

Rekrutacja studentów do projektu rozpocznie się 20 stycznia, warunkiem jest porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie B1. Studenci w sposób autonomiczny będą zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne w grupie zróżnicowanej językowo i kulturowo, a więc wnoszącej różny kapitał społeczny, przy wsparciu moderatora i trenera.

Projekt tworzy warunki do multilateralnej współpracy między partnerami i otwiera możliwości jej intensyfikacji w obszarze badań (wspólne publikacje, konferencje, programy badawcze) oraz dydaktyki akademickiej (np. oferowanie warsztatów w formie e-learningu jako kursy zmienne realizowane z partnerami).

Goście pierwszego spotkania w ramach projektu:

Uniwersytet Maltański

Frank Bezzina, dziekan Wydziału Ekonomicznego

Emanuel Said, prodziekan Wydziału Ekonomicznego

Vincent Cassar, prodziekan Wydziału Ekonomicznego

Uniwersytet w Leuven, Belgia

Martin Euwema, kierownik Katedry Psychologii Pracy

Ana Garcia, Katedra Psychologii Pracy

Uniwersytet Haxhi Zeka, Kosovo

Fadil Millaku, rektor

Ibish Mazreku, prorektor

Uniwersytet Tomasza Baty, Zlin, Czechy

Bedřich Zimola, prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Zuzana Tučkova, prodziekan Wydziału Logistyki i Zarządzania Sytuacją Kryzysową

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Tracz-Krupa, Katedra Zarządzania Kadrami

Sylwia Przytuła, Katedra Zarządzania Kadrami

Uniwersytet Opolski

Elżbieta Szymańska-Czaplak, dziekan Wydziału Filologicznego

Anna Bruska, Wydział Ekonomiczny

Magdalena Śliwa, Wydział Ekonomiczny

ZOBACZ FILM 

3
3
3
4
.