Uwaga, studenci! Możliwa mobilność z Konsorcjum FORTHEM!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga, studenci! Możliwa mobilność z Konsorcjum FORTHEM!

Konsorcjum FORTHEM ma na celu stworzenie nowych możliwości dla studentów do podróżowania i studiowania na różnych europejskich uniwersytetach.

Od połowy stycznia do 15 lutego 2020 r. studenci Uniwersytetu Opolskiego mogą ubiegać się o krótkoterminową mobilność w 2020 roku na następujących uczelniach:

Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy),

Université de Bourgogne (Francja),

Jyväskylän yliopisto (Finlandia),

Università degli Studi di Palermo (Włochy),

Latvijas Universitāte (Łotwa),

Universitat de València (Hiszpania).

Można ubiegać się o mobilność zbiorową lub indywidualną.

Wszystkie informacje (wymagania, formularz zgłoszeniowy, itp.) są dostępne tutaj:

Grupowe studenckie mobilności krótkoterminowe

Indywidualne studenckie mobilności krótkoterminowe

 

.