„FORTHEM w Brukseli" - pierwsze wirtualne warsztaty z udziałem przedstawicieli regionów Sojuszu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „FORTHEM w Brukseli" - pierwsze wirtualne warsztaty z udziałem przedstawicieli regionów Sojuszu

Na wspólne zaproszenie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (JGU) 12 maja br. odbyły się inauguracyjne warsztaty z udziałem przedstawicieli wszystkich siedmiu regionów i uniwersytetów Sojuszu FORTHEM.

Region opolski reprezentowany był przez Pawła Bliźnickiego z Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyły również prof. Katarzyna Molek-Kozakowska i dr Barbara Curyło, koordynatorki projektu FIT FORTHEM na Uniwersytecie Opolskim.

Szefowa Przedstawicielstwa Nadrenii-Palatynatu dr Johanna Becker-Strunk oraz koordynator FIT FORTHEM i prorektor JGU ds. badań naukowych prof. dr Stefan Müller-Stach podkreślili na wstępie możliwości, jakie daje utworzenie Sojuszu FORTHEM i realizacja jego pierwszego dużego projektu flagowego FIT FORTHEM dla regionalnego rozwoju uczestniczących w nim uczelni i ich otoczenia. Podkreślili, że warsztaty powinny być traktowane jako punkt wyjścia do dalszej intensywnej wymiany pomiędzy regionami.

Warsztaty zgromadziły 32 uczestników. Rozpoczęły je wystąpienia wprowadzające Stijna Delauré z Dyrektoriatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji oraz Tiny Delva z Dyrektoriatu Generalnego ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, z przeglądem pt. Europejskie sojusze na rzecz szkolnictwa wyższego: Powiązanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej z europejską przestrzenią badawczą: wyzwania, możliwości, rozwój. Dyskusje z przedstawicielami komisji dostarczyły ważnych informacji na temat przyszłego finansowania Europejskich Sieci Uniwersytetów oraz możliwości pozyskania dodatkowych grantów.

W swojej prezentacji na temat zakresu działań Sojuszu FORTHEM i projektu FIT FORTHEM dr Tanja Herrmann, koordynatorka FORTHEM z JGU oraz dr Nicole Birkle, szefowa projektu FIT FORTHEM przedstawiły, w jaki sposób Sojusz mógłby rozpocząć wspólne działania z regionami i dodały kilka pomysłów na wspólne grupy tematyczne, które mogą przynieść korzyści Sojuszowi i jego regionom partnerskim. Tematycznie sprofilowane działania badawcze, rozwojowe i dydaktyczne są już prowadzone w ramach pracowni FORTHEM, o których można się więcej dowiedzieć na stronach internetowych Sojuszu, np. https://www.forthem-alliance.eu/objectives/labs/

Na zakończenie Martina Krebs z Wydziału Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej Urzędu Kanclerskiego Nadrenii-Palatynatu, która moderowała spotkanie, zaprosiła uczestników do udziału w kolejnym otwartym wydarzeniu dotyczącym nowego Programu Ramowego Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Horyzont Europa. Spotkanie odbędzie się we wrześniu 2021 roku i ponownie będzie współorganizowane przez Przedstawicielstwo oraz zespół FIT FORTHEM z JGU.

Mamy nadzieję, że w przyszłości wszystkie nasze regionalne przedstawicielstwa w krajach uczestniczących oraz w Brukseli będą zainteresowane wspólnymi działaniami z FORTHEM i FIT FORTHEM i nawiążą z uniwersytetami, oraz między sobą pogłębioną współpracę.

Pierwszym krokiem formalizującym tę współpracę była gotowość Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w Brukseli do wspierania Sojuszu FORTHEM w przyszłości, co zostało wyrażone w liście intencyjnym podpisanym przez Johannę Becker-Strunk w trakcie przygotowań do warsztatów. List ten został przesłany do wszystkich uczestników warsztatów. Zawiera deklarację wsparcia Przedstawicielstwa dla Sojuszu na forum europejskim, oraz przy wdrażaniu innowacji i przygotowywania rozwiązań naukowych i rozwojowych dla regionów.

Tekst: Nicole Birkle, Katarzyna Molek-Kozakowska, Aisza Brandys

.